Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 32 V režime Vzdialenosť od objektu Magnifying glass (Lupa) Miera zväčšenia 1 cm 3,5x 2 cm 2,2x 5 cm 1,1x 10 cm 0,5x 20 cm 0,3x • Zaostrovacia vzdialenosť pre objekt je cca 1 cm až 20 cm. • Optická transfokácia je aretovaná na strane W a nie je ju možné zmeniť. • Pri stlačení ovládača Zoom sa transfokácia vykonáva digitálne. 1.1 Režim Scene Selection Pre snímaní vhodné pre danú scénu fotoaparát nastaví vhodnú kombináciu funkcií. ( : môžete zvoliť požadované nastavenie) Makro Blesk* Zameriavací rámček AF zóny Predvolená zaostrovacia vzdialenosť *Pri snímaní pohyblivého záznamu nie je možné funkcie používať. Vyváženie bielej farby Intenzita blesku Speed Burst*/ Multi Burst*/ Bracket* – / – – – – – SL – – / / / / – – – – – Center AF 0.5m/1.0m/ – – 3.0m/7.0m 36

Používanie ponuky Menu Podrobnosti o ovládaní t str. 32 (EV) (Hodnota expozície) PHOTO MOVIE Manuálne nastavenie expozície. Smerom k – Smerom k + M +2.0EV 0EV m –2.0EV Smerom k +: Zosvetlenie záberu. Expozícia je nastavovaná automaticky fotoaparátom. Smerom k –: Stmavnutie záberu. • Podrobnosti o expozícii t str. 12 • Hodnotu korekcie expozície môžete nastavovať v 1/3EV krokoch. • EV tiež môžete nastaviť ovládačom Shuttle bez použitia ponuky Setup. • Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý, alebo keď používate blesk, nastavená hodnota sa nemusí v skutočnosti aplikovať. z Nastavenie EV (Hodnota expozície) zobrazením histogramu 60min 101 VGA [ 400] 640 30f +2.0EV [00:28:25] A Počet pixelov B Jas A B Tmavé Svetlé Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci svetlú časť záberu. Stláčaním (Zobrazenie/ Zapnutie/vypnutie osvetlenia LCD monitora) zobrazte na monitore histogram. Zobrazenie histogramu indikuje svetlý záber, ak je graf naklonený doprava a tmavý záber, ak je graf naklonený doľava. Pri snímaní statických záberov nastavujte EV pri sledovaní, ako sa expozícia prejaví v histograme. • Histogram sa zobrazí aj v nasledovných prípadoch, nie je však možné nastaviť expozíciu. – Keď je (Camera) nastavené na [Auto]. – Počas zobrazenia samostatného záberu. 37