Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Podrobnosti o ovládaní

Podrobnosti o ovládaní t str. 32 Režim [Multi Burst] • Nasledovnými postupmi môžete súvislo prehrávať zábery nasnímané v režime Multi Burst: – Pozastavenie/obnovenie: Stlačte z na ovládacom tlačidle. – Prehrávanie snímky po snímke: Stláčajte b/B počas pozastavenia. Stlačením z obnovíte postupné súvislé prehrávanie. • V režime Multi Burst nie je možné používať nasledovné funkcie: –Blesk. – Hybridné snímanie. – Snímanie so záznamom dátumu a času. – Rozdelenie série záberov nasnímaných v režime Multi Burst. – Rozdelenie samotnej snímky zo série záberov nasnímaných v režime Multi Burst. – Nastavenie intervalu snímkovania ne iný režim než [1/30], keď je (Camera) nastavené na [Auto]. • Pri prehrávaní série záberov nasnímaných v režime Multi Burst pomocou PC alebo fotoaparátu nevybaveného funkciou Multi Burst sa záznam zobrazí ako samostatný záber so 16 snímkami. • Veľkosť záberov nasnímaných v režime Multi Burst je 1M. • V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné snímať v režime Multi Burst. Režim [Exp Brktg] • Blesk je nastavený na (Bez blesku). • Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa vykoná pre prvý záber a tieto nastavenia sa aplikujú aj pre zvyšné zábery. • Ak je expozícia nastavená manuálne (str. 37), expozícia sa posunie na základe nastaveného jasu. • Interval snímania je cca 0,36 sekundy. • Keď je objekt príliš svetlý alebo tmavý, s nastaveným krokom posunu expozície nemusí byť snímanie správne. • Nie je možné súvislé snímanie v režime Hybrid. • V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné snímať v režime Exposure Bracket. Režim [Speed Burst] • Blesk je nastavený na (Bez blesku). • Ak snímate so samospúšťou, nasníma sa séria maximálne 4 záberov. • Ak je akumulátor slabý alebo je karta “Memory Stick Duo” zaplnená, snímanie Speed Burst sa zastaví. • Nie je možné súvislé snímanie v režime Hybrid. • V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné snímať v režime Speed Burst. 42

Používanie ponuky Menu Podrobnosti o ovládaní t str. 32 BRK (Bracket Step) (Posun expozície) Nasnímanie série troch záberov s automaticky posunutou hodnotou expozície. PHOTO MOVIE ±1.0EV ±0.7EV ±0.3EV Posun v hodnote expozície o plus/mínus 1.0EV. Posun v hodnote expozície o plus/mínus 0.7EV. Posun v hodnote expozície o plus/mínus 0.3EV. • V niektorých režimoch scén sa nezobrazuje BRK (Bracket Step). (Interval) M PHOTO MOVIE Nastavenie intervalu snímkovania v režime [Multi Burst] (str. 41). 1/7.5 • Nastavenie nie je dostupné, keď je v Menu položka [Mode] (REC 1/15 Mode) nastavená na iné nastavenie než [Multi Burst] (str. 41). 1/30 • M V niektorých režimoch scén sa nezobrazuje ___ (Interval). (Flash Level) (Intenzita blesku) Nastavenie intenzity blesku. + ( +) Smerom k +: Posuv intenzity blesku vyššie. Normal ( ) – ( –) Smerom k –: Posuv intenzity blesku nižšie. • Zmena režimu blesku t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”. • V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné nastaviť intenzitu blesku. PHOTO MOVIE PFX (P.Effect) (Obrazový efekt) Umožňuje snímanie so špeciálnymi efektmi. PHOTO MOVIE B & W ( ) Snímanie monochromatických záberov (čiernobiele). Sepia ( ) Snímanie záberov so sfarbením dohneda (ako stará fotografia). Off Žiadny efekt. • Tieto nastavenia sa neuchovajú, ak po vypnete fotoaparát. 43