Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

PHOTO MOVIE MODE Zmena

PHOTO MOVIE MODE Zmena nastavenia dátumu a času V ponuke (Setup) vyberte položku [Clock Set] a vykonajte postup od kroku 2 vyššie. t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 50 a 59) Zobrazenie hodín • Ak ste v kroku 2-1 zvolili [D/M/Y], nastavili ste čas na 24-hodinový režim zobrazovania. • Polnoc je indikovaná ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM. Ak vypnete napájanie • Kým nenastavíte hodiny, zobrazenie Clock Set sa bude zobrazovať pri každom zapnutí fotoaparátu. • Po zapnutí fotoaparátu s nastavenými hodinami sa zobrazí nasledovné zobrazenie. 60min 101 VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] • Keď je v ponuke (Setup) vo voľbe Album tool nastavené [Write in Album] na [On], môže pripravenie na snímanie od zapnutia fotoaparátu určitý čas trvať. Vypnutie fotoaparátu Zatvorte LCD panel, alebo znova stlačte POWER. Tlačidlo POWER • Ak zatvoríte LCD panel v režime PLAY s monitorom smerom von, fotoaparát sa nevypne. • Ak pri napájaní z akumulátora zapnutý fotoaparát nepoužívate cca 3 minúty, automaticky sa vypne, aby sa predišlo vybíjaniu akumulátora (funkcia Auto power-off). Zmena nastavení jazyka OSD zobrazenia môžete zobrazovať v želanom jazyku. Jazyk zmeníte tak, že stlačením MENU zobrazíte ponuku Menu. Ovládacím tlačidlom (Setup), potom v ponuke (Setup1) zvoľte 1 [ Language] a zvoľte želaný jazyk. t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 57) A

3 Vložte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” (nedodávaná) Strana s kontaktmi Ak vo fotoaparáte nie je vložená karta “Memory Stick Duo” Nie je možné snímať. Kartu “Memory Stick Duo” vložte úplne tak, aby zacvakla. 4 Zvoľte veľkosť 1 Pomocou MODE nastavte režim na REC. • Jedna kontroliek režimu REC/PLAY (zelená) bude svietiť a indikovať tak zvolený režim. 2 Stlačte (Image Size). 3 Pomocou b / B na ovládacom tlačidle zvoľte (Photo Size) alebo (Movie Size), potom pomocou v / V nastavte požadovanú veľkosť záznamu. 5M 3:2 3M 1M VGA Photo Size Tlačidlo PHOTO MOVIE MODE • Uvedené zobrazenie zodpovedá statickým záberom. • Pre pohyblivý záznam zvoľte [640(30fps)], [320(30fps)] alebo [320(15fps)]. • Dostupný počet statických záberov alebo čas pohyblivého záznamu je indikovaný v pravom spodnom rohu LCD monitora. Kontrolka prístupu 4 Stlačením (Image Size) dokončite nastavenie.