Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie PC PC s OS

Používanie PC PC s OS Windows Podrobnosti o používaní s PC Macintosh pozri v časti “Používanie s PC Macintosh” (str. 72). Kopírovanie záznamu do PC (str. 62) Príprava Zobrazenie záznamu na monitore PC Inštalácia USB ovládača. • Ak používate OS Windows XP, nie je potrebné inštalovať USB ovládač. Práca so záznamom v softvéri “PicturePackage” (str. 70) Zobrazenie záznamov uložených v PC Inštalácia softvéru “PicturePackage” (str. 70). Uloženie záznamu na CD-R disk Vytvorenie prezentácie Slide Show Pridanie/zmena súborov Music pre Slide Show pomocou softvéru “Music Transfer” Tlač záberov 60

Používanie PC Odporúčaná konfigurácia a OS Pre prepojenie fotoaparátu s PC je odporúčaná nasledovná konfigurácia PC a OS. Odporúčaná konfigurácia pre kopírovanie záznamu OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional. • Fungovanie nie je zaistené v systémoch s aktualizáciou uvedených OS alebo pri Multi-boot prostredí. CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo výkonnejší. USB konektor: Musí byť štandardne k dispozícii. Zobrazenie: Minimálne rozlíšenie 800 x 600 bodov, High Color (16-bitová farebná hĺbka, 65 000 farieb). Odporúčaná konfigurácia pre používanie softvéru “PicturePackage” • “Movie Player” (aplikácia pre prehrávanie pohyblivého záznamu) je možné nainštalovať len pod Widows XP/2000. Softvér: Macromedia Flash Player 6.0 alebo novšia verzia, Windows Media Player 7.0 alebo novšia verzia, DirectX 9.0b alebo novšia verzia. Zvuková karta: 16-bitová stereo zvuková karta a reproduktory. Pamäť RAM: 64 MB alebo viac (odporúča sa 128 MB alebo viac). Pevný disk: Potrebný priestor na HDD pre inštaláciu—cca 500 MB. Zobrazenie: Grafická karta (kompatibilná s ovládačom Direct Draw) so 4 MB pamäte VRAM. • Pre automatickú tvorbu Slide Show (str. 70) je potrebný procesor Pentium III 500 MHz alebo výkonnejší. • Tento softvér je kompatibilný s technológiou DirectX. Pre potreby používania musí byť nainštalovaný “DirectX”. • Pre potreby zápisu na CD-R disky musí byť nainštalovaná samostatná aplikácia na ovládanie zapisovacej mechaniky. Poznámky k prehrávaniu pohyblivého záznamu (MPEG-4) Aby bolo možné prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4) nasnímaného fotoaparátom, je potrebné do PC nainštalovať MPEG-4-kompatibilný softvér alebo “PicturePackage”. (Ak používate OS Windows XP/2000, na prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4) môžete používať softvér “PicturePackage”.). Poznámky k pripojeniu fotoaparátu k PC • Napriek splneniu podmienok pri všetkých odporúčaných konfiguráciách nie je fungovanie v určitých situáciách zaručené ani pri dodržaní uvedených podmienok. • Fungovanie niektorého z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je v závislosti od používaných USB zariadení zaručené, ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému PC súčasne. • Fungovanie nie je zaručené, ak je používaný USB rozbočovač. • Keďže je fotoaparát kompatibilný s vysokorýchlostným štandardom USB 2.0, pripojením fotoaparátu k USB 2.0 (High Speed) kompatibilnému PC sa dosiahne vysokorýchlostný prenos dát. • Pri USB prepojení s PC sú dostupné tri režimy: [Auto] (výrobné nastavenie), [Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti je ako príklad popisovaný režim [Auto] a [Mass Storage]. Podrobnosti o [PTP] pozri na str. 58. • Komunikácia medzi fotoaparátom a PC sa po opätovnom spustení z pohotovostného režimu alebo režimu spánku nemusí ihneď obnoviť. 61