Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Kopírovanie záznamu do

Kopírovanie záznamu do PC V tejto časti je ako príklad popisované používanie s PC s OS Windows. Záznam z fotoaparátu môžete kopírovať do PC nasledovne. Pre PC so slotom pre kartu “Memory Stick” Vyberte kartu “Memory Stick Duo” z fotoaparátu a vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo. Vložte adaptér Memory Stick Duo do PC a skopírujte záznam. Pre PC bez slotu pre kartu “Memory Stick” Záznam skopírujte vykonaním Úkonov 1 až 4 na str. 62 až 66. 2 Vložte dodávaný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky a keď sa zobrazí inštalačné okno, kliknite na [USB Driver]. Zobrazí sa okno “InstallShield wizard” (sprievodca inštaláciou). • Ak sa inštalačné okno nezobrazí, dvakrát kliknite na (My Computer) t (PICTUREPACKAGE). 3 Kliknite na [Next]. Úkon 1: Inštalácia USB ovládača •Ovládač je softvér, ktorý umožní správne ovládanie zariadenia pripojeného k PC. • Ak používate OS Windows XP, začnite od Úkonu 2. • Ak už je softvér “PicturePackage” nainštalovaný, začnite od Úkonu 2. POZNÁMKA: V tomto kroku nepripájajte fotoaparát k PC. Inštalácia USB ovládača sa spustí. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno potvrdzujúce dokončenie. 4 Kliknite na tlačidlo vedľa [Yes, I want to restart my computer now] a kliknite na [Finish]. 1 Zatvorte všetky aktívne aplikácie. • V OS Windows 2000 sa prihláste ako Administrator (správca) (s právami administrátora). 1 2 PC sa reštartuje. Potom zrealizujte USB prepojenie. Po dokončení inštalácie vyberte CD-ROM disk z mechaniky PC. 62

Používanie PC Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu kPC 3 Pripojte USB kábel do USB konektora na PC. 1 Do fotoaparátu vložte kartu “Memory Stick Duo” obsahujúcu záznamy. • Záznamy z priečinka Album nie je možné skopírovať priamo do PC. Záznamy z priečinka Album skopírujte najskôr na kartu “Memory Stick Duo” (str. 55) a potom vykonajte krok 1. 2 Prepojte podstavec Cyber-shot Station (dodávaný) s AC adaptérom (dodávaný) a AC adaptér pripojte do elektrickej zásuvky. Pripojte USB kábel do konektora (USB) na podstavci Cyber-shot Station. 4 Nasaďte fotoaparát na podstavec Cyber-shot Station (str. 17) a fotoaparát zapnite. Tlačidlo POWER • Pod OS Windows XP sa zobrazí sprievodca automatickým prehrávaním (AutoPlay). • Ak napájate fotoaparát pri kopírovaní z akumulátora, kopírovanie môže zlyhať, ak sa fotoaparát vypne z dôvodu vybitia akumulátora. 63