Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Na monitore fotoaparátu

Na monitore fotoaparátu sa zobrazí “USB Mode Mass Storage”. USB Mode Mass Storage Memory Stick Switch on MENU Indikátory prístupu* Keď je USB prepojenie realizované prvýkrát, PC automaticky sprístupňuje fotoaparát ako novú jednotku. Vyžiada si to určitý čas. * Počas komunikácie sú indikátory prístupu červené. Neovládajte PC, kým nebudú indikátory biele. • Ak sa “USB Mode Mass Storage” nezobrazí, nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 58). • Počas USB prepojenia nevyberajte fotoaparát z podstavca Cyber-shot Station. Môžete spôsobiť poškodenie obrazových súborov. Postup odpojenia USB kábla pozri v časti “Zrušenie USB prepojenia” na str. 67. 1 Po vykonaní USB prepojenia v Úkone 2 kliknite na [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] t [OK], keď sa sprievodca na pracovnej ploche zobrazí automaticky. 1 2 Zobrazí sa okno “Scanner and Camera Wizard”. Úkon 3-A: Kopírovanie záznamu do PC • Pod OS Windows 98/98SE/2000/Me vykonajte postup popísaný v časti “Úkon 3-B: Kopírovanie záznamu do PC” na str. 65. • Pod OS Windows XP, ak sa sprievodca nezobrazí automaticky, vykonajte postup popísaný v časti “Úkon 3-B: Kopírovanie záznamu do PC” na str. 65. Táto časť popisuje príklad kopírovania záznamu do priečinka “My Documents”. 2 Kliknite na [Next]. Zobrazí sa záznam uložený na karte “Memory Stick Duo” vo fotoaparáte. 3 Kliknutím na zaškrtávacie políčka zrušte zaškrtnutie pri tých záznamoch, ktoré nechcete skopírovať a kliknite na [Next]. 1 2 Zobrazí sa okno “Picture Name and Destination”. 64

Používanie PC 4 Zadajte názvy kopírovaných obrazových súborov a cieľový priečinok, potom kliknite na [Next]. 1 6 Kliknite na [Finish]. Okno sprievodcu sa zatvorí. • Ak chcete pokračovať v kopírovaním iných záznamov, odpojte USB kábel od podstavca Cyber-shot Station. Potom vykonajte postup z časti “Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu kPC” na str. 63. 2 Kopírovanie sa spustí. Po dokončení sa zobrazí okno “Other Options”. • Táto časť popisuje príklad kopírovania záznamov do priečinka “My Documents”. Úkon 3-B: Kopírovanie záznamu do PC • Pod OS Windows XP vykonajte postup popísaný v časti “Úkon 3-A: Kopírovanie záznamu do PC” na str. 64. Táto časť popisuje príklad kopírovania záznamov do priečinka “My Documents”. 5 Kliknite na tlačidlo vedľa [Nothing. I’m finished working with these pictures] a kliknite na [Next]. 1 Dvakrát kliknite na [My Computer] t [Removable Disk] t [DCIM]. 1 2 Zobrazí sa okno “Completing the Scanner and Camera Wizard”. Ak ste nevytvorili priečinok, zobrazí sa len [101MSDCF]. • Ak kopírujete záznamy, dvakrát kliknite na [MP_ROOT]. • Keď sa nezobrazí ikona “Removable Disk” (Vymeniteľná jednotka), pozri str. 89. 65