Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

2 Dvakrát kliknite na

2 Dvakrát kliknite na priečinok, kde sú uložené záznamy, ktoré chcete kopírovať. Potom pravým tlačidlom myši kliknite na Menu a kliknite na [Copy]. • Ak v priečinku, do ktorého kopírujete už existuje súbor s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na potvrdenie. Ak existujúci súbor prepíšete novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak nechcete súbor pri kopírovaní prepisovať, zmeňte názov súboru na iný a potom súbor skopírujte. Ak však zmeníte názov súboru (str. 69), nemusí byť možné jeho následné prehrávanie vo fotoaparáte. 1 2 Úkon 4: Zobrazenie záznamu na monitore PC Táto časť popisuje kroky vykonané za účelom sledovania záznamu z priečinka “My Documents”. 1 Kliknite na [Start] t [My Documents]. 3 Dvakrát kliknite na priečinok [My Documents]. Potom pravým tlačidlom myši kliknite v okne “My Documents”. Zobrazí sa Menu a kliknite na [Paste]. 2 1 2 1 Zobrazí sa obsah priečinka “My Documents”. • Ak nepoužívate OS Windows XP, dvakrát kliknite na [My Documents] na pracovnej ploche. Obrazové súbory sa skopírujú do priečinka “My Documents”. 66

Používanie PC 2 Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový súbor. x Pod OS Windows 98/98SE Skontrolujte, či indikátory prístupu (str. 64) svietia nabielo. Ak indikátory prístupu svietia nabielo, jednotka je odpojená od PC. Cieľové priečinky pre ukladanie obrazových súborov a názvy súborov Obrazové súbory nasnímané vašim fotoaparátom sú na kartu “Memory Stick Duo” zoskupované do priečinkov. Obrazový súbor sa otvorí (zobrazí). • Aby bolo možné prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4) nasnímaného fotoaparátom, je potrebné do PC nainštalovať MPEG-4-kompatibilný softvér alebo “PicturePackage”. (Ak používate OS Windows XP/2000, na prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4) môžete používať softvér “PicturePackage”.) Príklad: Zobrazenie priečinkov pod OS Windows XP Zrušenie USB prepojenia Nasledovný postup vykonajte pred: • Odpojením USB kábla. • Vybratím karty “Memory Stick Duo”. • Vypnutím fotoaparátu. A B x Pod OS Windows 2000/Me/XP 1 Dvakrát kliknite na na paneli úloh. C Dvakrát kliknite sem 2 Kliknite na (Sony DSC) t [Stop]. 3 Potvrďte jednotku v okne pre potvrdenie a kliknite na [OK]. 4 Kliknite na [OK]. Jednotka sa odpojí. • Ak používate OS Windows XP, nie je krok 4 potrebný. D A Priečinok obsahujúci obrazové údaje nasnímané fotoaparátom bez funkcie vytvárania priečinkov. B Priečinok obsahujúci obrazové dáta nasnímané týmto fotoaparátom, pohyblivé záznamy nasnímané v režime Hybrid alebo 67