Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

Az Albumba nem tud

Az Albumba nem tud felvételt készíteni. • A (Setup) menü [Write in Album] pontját állítsa [On] értékre (56. oldal). • Az Album akkor telik meg, ha a védelemmel ellátott képeket elmenti. Szüntesse meg a szükségtelen képek védelmét (47. oldal). PictBridge kompatibilis nyomtató Nem lehet kapcsolatot létrehozni. • A fényképezőgépet nem lehet közvetlenül csatlakoztatni olyan nyomtatóhoz, amely nem kompatibilis a PictBridge szabvánnyal. A nyomtató PictBridge kompatibilitásának kiderítése érdekében lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával. • Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és csatlakoztatható a fényképezőgéphez. • A (Setup) menü [USB Connect] pontját állítsa [PictBridge] értékre (58. oldal). • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB csatlakozóvezetéket. Ha a nyomtató hibaüzenetet jelez, olvassa el a nyomtató kezelési útmutatóját. Nem lehet képeket nyomtatni. • Ellenőrizze, hogy a fényképezőgépet és a nyomtatót az USB csatlakozóvezetékkel megfelelően csatlakoztatta. • Kapcsolja be a nyomtatót. További információk tekintetében olvassa el a nyomtató kezelési útmutatóját. • Ha nyomtatás közben az [Exit] pontot választja, előfordulhat, hogy a képeket nem tudja kinyomtatni. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB csatlakozóvezetéket. Ha még ekkor sem tud képeket nyomtatni, húzza ki az USB csatlakozóvezetéket, kapcsolja ki, majd be a nyomtatót, és csatlakoztassa újra az USB csatlakozóvezetéket. • Mozgóképeket és az Albumban tárolt képeket nem lehet kinyomtatni. • Más fényképezőgéppel készített képfájlok, vagy számítógéppel szerkesztett képfájlok nyomtatása nem minden esetben lehetséges. A nyomtatás megszakad. • Az USB csatlakozóvezetéket azelőtt távolította el, hogy a (Az USB csatlakozóvezetéket ne távolítsa el) jelzés eltűnt volna a kijelzőről. A dátum beszúrása, vagy képek nyomtatása index üzemmódban nem lehetséges. • A nyomtató nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal. Lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával annak kiderítésére, hogy a nyomtató rendelkezik-e ezekkel a funkciókkal. • A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy index módban a dátum beszúrása nem lehetséges. Lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával. A kép azon részén, ahol a dátumnak kellene lennie, „---- -- --” nyomtatás látható. • A felvételi adatokkal nem rendelkező képeket nem lehet dátum beszúrásával kinyomtatni. A [Date] menüpontot állítsa [Off] értékre, és nyomtassa ki újra a képet (77. oldal). 92 HU

Nem lehet kiválasztani a nyomtatási méretet. • Lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával annak kiderítésére, hogy a nyomtató képes-s a kívánt méretben nyomtatni. A kiválasztott méretben nem lehet a képet kinyomtatni. • Húzza ki az USB csatlakozóvezetéket, majd csatlakoztassa újra, amikor a nyomtató és a fényképezőgép csatlakoztatása után a papírméretet megváltoztatta. • A fényképezőgép nyomtatási beállításai különböznek a nyomtatóétól. Változtassa meg a fényképezőgép (77. oldal) vagy a nyomtató beállításait. A nyomtatás megszakítása után a fényképezőgépet nem lehet működtetni. • Várja meg amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Ez az idő a nyomtatótól függően eltérő lehet. Egyéb A fényképezőgép nem működik. • Csak olyan típusú akkumulátort használjon, ami ezzel a fényképezőgéppel használható (99. oldal). • Az akkumulátor lemerülőben van (A E kijelző megjelenik). Töltse fel az akkumulátort (t az „Először ezt olvassa el” 1. lépése). • Győződjön meg arról, hogy az AC adaptert megfelelően csatlakoztatta. • A fényképezőgépet megfelelően helyezze a Cyber-shot Stationre (17. oldal). A készülék be van kapcsolva, de nem működik. • A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Távolítsa el az akkumulátort, majd, körülbelül egy perc múlva helyezze vissza az akkumulátort, és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha ez sem használ, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes tárggyal, majd kapcsolja be újra a készüléket (A dátum és időbeállítást, stb. törlődik) (83. oldal). A kijelzőn megjelenő jelzést nem tudja azonosítani. • Lapozzon a 18. oldalra. A lencse bepárásodik. • Páralecsapódás jelentkezett. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és hagyja úgy körülbelül egy óráig, mielőtt újra használná (100. oldal). Hibaelhárítás A fényképezőgép hosszabb idejű használat után felmelegszik. • Ez nem hibajelenség. A fényképezőgép bekapcsolásakor az Időbeállítás menüképernyő jelenik meg. • Állítsa be újra a dátum és a pontos idő értékeit (t az „Először ezt olvassa el” 2. lépése). 93 HU