Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

Az Album használata Ha

Az Album használata Ha fényképkészítéskor a Mozgókép mérete 2005 20 1 1 3 7 15 20 25 3 9 18 2 MOVE 2005 1 10:00AM 1 SELECT 30 HU ikon látható a képernyőn, az elkészült kép kicsinyített másolata elmenthető az Albumba (56. oldal). Még akkor is, ha az eredeti képet törli a „Memory Stick Duo”-ról, a kicsinyített képeket továbbra is tárolhatja és megtekintheti az Albumban. PHOTO MOVIE • Fényképek készítésekor [VGA] képméretű kicsinyített képek kerülnek mentésre az Albumba. A belső memóriában maximum 1100 állóképet tárolhat. A mozgóképek első 5 másodpercéből a következő paraméterekkel rendelkező kicsinyített mozgóképek kerülnek mentésre: Az Albumba mentett mozgókép mérete 640 (30 fps) 640 (2 fps) 320 (30 fps) 320 (2 fps) 320 (15 fps) 320 (1 fps) • Hibrid üzemmódú felvételnél a bevezető/befejező mozgóképeket nem lehet tárolni az Albumban. Az Albumban található képek megtekintése 1 A MODE gomb segítségével váltson PLAY üzemmódba. MODE PHOTO MOVIE 2 Nyomja meg a gombot. Az Albumban található képek a felvételi dátum alapján kerülnek elrendezésre. Az így kialakult csoportok a „This Date” (Ez a dátum) nevet kapják és megjelennek a képernyőn. A: Felvétel éve B: Felvétel hónapja C: Felvétel napja D: Az ezen a napon („This Date”) készült képek 3 Válassz ki a kívánt dátumot a v/V/b/B vezérlőgombok vagy a csúszógyűrű segítségével, majd nyomja meg a z gombot. Az összes, ezen a napon készült felvétel megjelenik az index képernyőn. A: Felvételi év/hónap B: Felvétel napja MODE

4 Válassza ki a megtekinteni kívánt képet a v/V/b/B gombok vagy a csúszógyűrű segítségével, majd nyomja meg a z gombot. 60min 1/200 2005 1 1 10:30PM BACK/NEXT VOLUME • Az adott naphoz tartozó indexképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a (Index) gombot. Képek törlése az Albumból Képek törlése egyenként 1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a (Törlés) gombot. 2 A v gomb segítségével válassza ki a [Delete] opciót, majd nyomja meg a z gombot. Képek törlése index üzemmódban 1 Kövesse „Az Albumban található képek megtekintése” c. részt (30. oldal) a 3-as pontig, majd, majd nyomja meg a (Törlés) gombot. (Nem törölheti az egy napon készült felvételeket „Az Albumban található képek megtekintése” c. rész 2-es pontjában). 2 A b/B gomb segítségével válassza ki a [Select] opciót, majd nyomja meg a z gombot. 3 A v/V/b/B gombok vagy a csúszógyűrű segítségével válassza ki a törölni kívánt képeket, és a törlésre való megjelöléshez nyomja meg a z gombot. 4 Nyomja meg a (Törlés) gombot. 5 A B gomb segítségével válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. • Az egy napon készült összes kép kitörléséhez a 2-es lépésnél válassza az [All in this date] opciót, majd nyomja meg a z gombot. Ezután a B gomb segítségével válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. Ismerkedés a fényképezőgéppel z Néhány szó az Albumban található képadatokról • Amikor az Album megtelik, a régi képadatok automatikusan törlődnek. A szükséges felvételeket lássa el védelemmel (46. oldal). • Ha az Album megtelik védelemmel ellátott képekkel, a jelző kezd villogni a képernyőn. Ebben az esetben a bár a „Memory Stick Duo”-ra lehet képeket menteni, de az Albumba nem. • Ha az Albumban tárolt képadatokról biztonsági másolatot szeretne készíteni, végezze el a [Copy] opciónál ismertetett műveletet (55. oldal). • Az Albumban tárolt képadatok nem másolhatóak fel közvetlenül a számítógépre. Végezze el a [Copy] opciónál ismertetett műveletet (55. oldal). A kívánt képadatokat másolja át a „Memory Stick Duo”-ra, majd onnan a számítógépre. • A Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen tárolt adatok nem másolhatóak be az Albumba. • Ha a „Memory Stick Duo”-n tárolt képet védelemmel látta el, az még nem jelenti azt, hogy az Albumban található kicsinyített kép is védett. Ugyanígy, az Albumban védelemmel ellátott kicsinyített kép eredetije, mely a „Memory Stick Duo”-n található, még nem biztos, hogy védett (46. oldal). • Ha átméretez vagy körbevág egy képet, az Albumban tárolt kicsinyített másolatra ez nincs hatással. • Az Albumban található képekkel az alábbi műveletek nem végezhetőek el: – Megjelölés nyomtatásra (DPOF) –Nyomtatás – Átméretezés – Körülnyírás 31 HU