Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

A műveletek részletei

A műveletek részletei t 32. oldal - (Védelem) Megvédheti a képeket a véletlen törléstől. A képek védelmével megelőzheti az Albumban található képek automatikus törlését. Protect (-) Kövesse a következő műveletet. Exit Kilépés a védelmi funkcióból. Képek védelme egyedi kép üzemmódban 1 Jelenítse meg a képet, amelyet védelemmel kíván ellátni. 2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. 3 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [-] (Védelem) opciót, majd nyomja meg a z gombot. A kép ezzel védelemmel lett ellátva, és a kép mellett a - jelzés jelenik meg. 60min 101 2/9 VGA - Protect Exit BACK/NEXT 4 További képek védelemmel való ellátásához, válassza ki a képet a b/B gombok segítségével, majd nyomja meg a z gombot. Képek védelme index üzemmódban 1 Nyomja meg az (Index) gombot az index-képernyő megjelenítéséhez. 2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. 3 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [-] (Védelem) opciót, majd nyomja meg a z gombot. 4 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a [Select] (Kiválasztás) opciót, majd nyomja meg a z gombot. 5 A v/V/b/B gombok segítségével válassza ki a képet, amelyet védelemmel kíván ellátni, majd nyomja meg a z gombot. A kiválasztott képen egy zöld - szimbólum jelenik meg. - (zöld) • SELECT MENU TO NEXT 6 További képek védelméhez ismételje meg az 5-ös lépést. 7 Nyomja meg a MENU gombot. 8 A B gomb segítségével válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A - szimbólum fehérre vált. A kiválasztott képek védelem alatt állnak. • A mappában található összes kép védelméhez a 4-eslépésbenválasszaaz[AllInThisFolder]opciót, majd nyomja meg a z gombot. A B gomb segítségével válassza ki az [On] opciót, majd nyomja meg a z gombot. • Az Albumban található képek védelméhez, index üzemmódban kövesse a „Az Albumban található képek megtekintése” c. rész (30. oldal) 3-as lépését, majd a [-] opció megjelenítéséhez nyomja meg 46 HU a MENU gombot. Nyomja meg a z gombot, majd kövesse a fenti műveletet a 4-es ponttól. Ha egy adott

A műveletek részletei t 32. oldal dátumhoz tartozó képeket („This Date”) kíván védelemmel ellátni, jelenítse meg a [-] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A B gombbal válassza ki az [All in this date] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A B gomb segítségével válassza ki az [On] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A védelem feloldása Egyedi kép üzemmódban A „Képek védelme egyedi kép üzemmódban” c. rész 3-as vagy a 4-es lépésben nyomja meg a z gombot. Index üzemmódban 1 A „Képek védelme index üzemmódban” c. rész 5-ös lépésében válassza ki a képet, amelyet fel kíván oldani a védelem alól. 2 A - szimbólum zöldre váltásához nyomja meg a z gombot. 3 Az összes kép védelem alóli feloldásához ismételje meg a fenti műveletet. 4 Nyomja meg a MENU gombot, a B gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A menü használata A mappában található összes kép védelmének feloldása A „Képek védelme index üzemmódban” c. rész 4-es lépésében válassza ki az [All In This Folder] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A B gombbal válassza ki az [Off] opciót, majd nyomja meg a z gombot. • Felhívjuk a figyelmét, hogy a „Memory Stick Duo” vagy az Album formattálásakor az összes adat törlődik az adathordozóról, még akkor is, ha a képek védelemmel vannak ellátva. Formattálás után az elveszett adatokat nem lehet helyreállítani. • A képek védelem alá helyezése kis időt vehet igénybe. DPOF A kinyomtatni kívánt képhez egy (Nyomtatási megrendelő) jelet ad hozzá (79. oldal). (Nyomtatás) Olvassa el a 75. oldalon leírtakat. (Átméretezés) Módosíthatja a felvett kép méretét, és azt egy új fájlként mentheti el. Az eredeti kép az átméretezés után is megmarad. 5M 3M 1M VGA Cancel A beállítható méretek közelítő értékeket mutatnak. t az „Először ezt olvassa el” 4. lépése Az átméretezés visszavonása. 47 HU