Views
4 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Hongrois

Memory Stick eszköztár

Memory Stick eszköztár A műveletek részletei t 50. oldal Ez a menüpont csak a „Memory Stick Duo” behelyzésekor jelenik meg. Az alapbeállításokat a szimbólum jelöli. Formattálás Formattálhatja a „Memory Stick Duo”-t. A kereskedelemben kapható „Memory Stick Duo” memóriakártyák gyárilag formattáltak, így azonnal használhatóak. • Vegye figyelembe, hogy a formattálás visszavonhatatlanul törli a „Memory Stick Duo”-n található összes adatot, beleértve a védelemmel ellátott képeket is. OK Kövesse az alábbi művelet lépéseit. Cancel A formattálás megszakítása. 1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. Az „All data in Memory Stick will be erased Ready?” (Készen áll a Memory Stick-en található adatok törlésére?) üzenet jelenik meg. 2 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A formattálás elkészült. Felvételi mappa (REC.Folder) létrehozása Létrehozhat egy mappát a „Memory Stick Duo”-n, az elkészített képek tárolásához. OK Kövesse az alábbi művelet lépéseit. Cancel A mappa létrehozás megszakítása. 1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A mappa létrehozására szolgáló menü jelenik meg. 60min Create REC. Folder Creating REC. folder 102 Ready? OK Cancel 2 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. Az új mappa, az utoljára létrehozott mappa számánál eggyel nagyobb számmal jön létre, és ez a mappa lesz az aktuális felvételi mappa. •Amappákrólbővebb információkat talál a 45. oldalon. • Ha nem hoz létre új mappát, a „101”-es a kiválasztott felvételi mappa. • A „999”-es jelölésig hozhat létre mappákat. • Amíg létre nem hoz, vagy ki nem választ egy másik mappát, a képek a legutoljára létrehozott mappába kerülnek. • A fényképezőgéppel nem lehet mappákat törölni. A mappák törléséhez használjon számítógépet, stb. • Egy mappában legfeljebb 4000 kép tárolható. Ha eléri a mappa maximális kapacitását, automatikusan létrejön egy új mappa. • A témáról további információkat találhat a „Képfájlok tárolási helyei és fájlnevek” c. részben (67. oldal). 54 HU

A műveletek részletei t 50. oldal Felvételi mappa (REC.Folder) kiválasztása Kiválaszthatja a képek tárolására használt mappát. OK Cancel Kövesse az alábbi művelet lépéseit. A mappa létrehozás megszakítása. 1 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A mappa kiválasztására szolgáló menü jelenik meg. Select REC. Folder 102 2/2 Folder Name: 102 No. Of Files: 0 Created: 2005 1 1 1:05:34 AM 2 A b/B vezérlőgombok segítségével válassza ki a használni kívánt mappát, majd nyomja meg a z gombot. • A „100”-as mappát nem lehet felvételi mappának kiválasztani. • A képeket nem lehet áthelyezni másik mappába. Másolás Az Albumban található összes képet átmásolhatja a „Memory Stick Duo”-ra. Ez a menü nem jelenik meg, ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti. Ha képeket akar átmásolni, használja a (tartozék) hálózati adaptert. OK OK Cancel BACK/NEXT Cancel Kövesse az alábbi művelet lépéseit. A másolás megszakítása. A beállító képernyő használata 1 Helyezzen a készülékbe egy 64 MB vagy nagyobb kapacitású „Memory Stick Duo”-t. 2 A v vezérlőgombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. Az „All data in album will be copied Ready?” (Készen áll az albumban található összes adat átmásolására?) üzenet jelenik meg. 3 A v gombbal válassza ki az [OK] opciót, majd nyomja meg a z gombot. A másolás elindul. 102 Copying • A képek nem másolhatók át egyedileg. • Nem lehet a „Memory Stick Duo”-ra történő átmásoláshoz mappát kijelölni. • Az Albumban található felvételeket anélkül másolhatja át a „Memory Stick Duo”-ra, hogy azok törlődnének az Albumból. • A képek felvétele után a felvételi/megtekintési mappában található képek nem másolhatóak az Albumba. • A képek Albumban történő megtekintésekor megjelenő sorrend eltérhet a „Memory Stick Duo”-ra átmásolt képek megjelenési sorrendjétől. 55 HU