Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovaque

Oplysninger om montering

Oplysninger om montering med Sonys Beslag til vægmontering (SU-WL450) Understøttede modeller: KDL-49WD75 / 43WD75 / 32WD75 * "" i modelnavnene angiver tal og/eller tegn for den enkelte model. Til kunder Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv. Til Sony-forhandlere og installatører Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet. Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sonyforhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering. Af hensyn til sikkerheden og korrekt montering skal du følge den Betjeningsvejledning, der fulgte med dit Beslag til vægmontering, tv'ets Startvejledning og anvisningerne i denne vejledning. − 2 (DK) −

Om sikkerhed Tak, fordi du har købt dette produkt. Til kunder Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Monteringen skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle materielle skader eller personskader, der skyldes forkert håndtering eller mangelfuld installation eller installation af et andet produkt end det, der er angivet. Dine eventuelle lovsikrede rettigheder påvirkes ikke. Til Sony-forhandlere Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Læs denne vejledning grundigt for at udføre monteringen på sikker vis. Sony kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaget af ukorrekt behandling eller montering. Giv denne vejledning til kunden efter monteringen. Denne monteringsvejledning beskriver korrekt håndtering af produktet og de vigtigste forholdsregler, som er nødvendige for at forhindre ulykker. Læs denne vejledning grundigt, og brug produktet korrekt. Gem vejledningen til senere brug. Sonys produkter er udformet med henblik på at opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne anvendes forkert, kan det medføre alvorlig personskade som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Undgå sådanne ulykker ved at overholde sikkerhedsforskrifterne. FORSIGTIG Specificerede produkter Dette beslag til vægmontering kan kun bruges til montering af de ovenfor nævnte produkter. Hvis der er tale om tv'er, skal du læse deres Betjeningsvejledning for at finde ud af, om du kan bruge beslaget til vægmontering. Til kunder ADVARSEL Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller død som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Monteringen skal udføres af en autoriseret installatør. Børn må ikke være i nærheden under monteringen. Hvis beslaget til vægmontering eller tv'et ikke monteres korrekt, kan der ske følgende ulykker. Lad en autoriseret installatør udføre monteringen. Tv'et kan falde ned og forårsage alvorlige skader, f.eks. blå mærker eller brud. Hvis den væg, hvor beslaget til vægmontering er monteret, er ustabil, skæv eller ikke står vinkelret på gulvet, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Væggen skal kunne holde en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt. (Flere oplysninger om tv'ets vægt findes i tv'ets Betjeningsvejledning). Hvis monteringen af beslaget til vægmontering ikke er solid nok, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Flytning eller afmontering af tv'et skal udføres af en autoriseret installatør. Hvis tv'et flyttes eller afmonteres af ikke-autoriserede personer, kan det falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for, at der er mindst to personer til at bære eller afmontere tv'et. Du må ikke fjerne skruer osv., når tv'et er monteret. Hvis du gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Foretag ikke ændringer på beslaget til vægmontering. Hvis du gør det, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Monter ikke nogen anden belastning end tv'et på beslaget til vægmontering. Ryst ikke TV’et mod venstre/højre, op/ned. Hvis du gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Du må ikke læne dig ind over tv'et eller hænge i det. Du må ikke læne dig ind over tv'et eller hænge i det, da det kan falde ned og forårsage alvorlig personskade. FORSIGTIG Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan der opstå materiel skade eller personskade. Håndter produktet forsigtigt under rengøring og vedligeholdelse. Du må ikke trykke hårdt ind på forsiden af tv'et. Hvis du gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sikkerhedsforanstaltninger Hvis du bruger tv'et monteret på beslaget til vægmontering gennem længere tid, kan væggen bag ved eller oven over tv'et blive misfarvet, eller tapetet kan løsne sig, afhængigt af det materiale, væggen er lavet af. Hvis beslaget til vægmontering fjernes efter montering på væggen, bliver skruehullerne tilbage. Du må ikke bruge beslaget til vægmontering på et sted, hvor det udsættes for mekaniske vibrationer. Montering af beslaget til vægmontering Til Sony-forhandlere DK Monter ikke andet udstyr end det specificerede produkt. Dette beslag til vægmontering er udviklet til kun at bruges sammen med det specificerede produkt. Hvis du monterer andet udstyr end det specificerede, kan det falde ned eller gå i stykker og forårsage personskade eller materiel skade. ADVARSEL Følgende anvisninger er kun til Sony-forhandlere. Sørg for at læse ovennævnte sikkerhedsforskrifter grundigt, og vær særlig opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse, kontrol og reparation af dette produkt. − 3 (DK) −