Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovaque

Informacje dotyczące

Informacje dotyczące instalacji w celu korzystania z uchwytu ściennego firmy Sony (SU-WL450) Obsługiwane modele: KDL-49WD75 / 43WD75 / 32WD75 * Symbol „” w rzeczywistych nazwach modeli wskazuje cyfry i/lub znaki specyficzne dla danego modelu. Do Klientów W celu zapewnienia ochrony produktu i bezpieczeństwa firma Sony zdecydowanie zaleca przeprowadzenie montażu telewizora przez dystrybutorów Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie należy podejmować samodzielnych prób montażu. Do dystrybutorów Sony i wykonawców Podczas montażu, okresowej konserwacji i sprawdzania tego produktu należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia, co dotyczy szczególnie sprawdzania nośności ściany w celu podtrzymania ciężaru telewizora. Montaż tego produktu do ściany należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom, zwracając odpowiednią uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi uchwytu ściennego, Przewodnikiem uruchamiania telewizora i wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. − 2 (PL) −

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy za zakup tego produktu. Do Klientów Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy zlecać montaż dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania, nieprawidłowego montażu albo montowania jakichkolwiek innych produktów niż wymienione. To zastrzeżenie nie ogranicza praw ustawowych klientów (jeśli takie przysługują). Do dystrybutorów Sony Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić bezpieczny przebieg prac montażowych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. Po zakończeniu montażu należy przekazać tę instrukcję klientowi. W tej instrukcji przedstawiono prawidłową obsługę produktu oraz ważne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie wypadkom. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i w prawidłowy sposób korzystać z produktu. Należy zachować tę instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości. Produkty firmy Sony są projektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa. Nieprawidłowe korzystanie z produktów może jednak spowodować poważne obrażenia na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia się produktu lub jego upadku. Należy przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć tego typu wypadków. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. UWAGA Określone produkty Ten uchwyt ścienny został zaprojektowany z myślą o użyciu z określonymi modelami telewizorów. W instrukcji obsługi telewizora można sprawdzić, czy uchwytu ściennego można użyć z danym telewizorem. Do Klientów OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub upadku produktu. Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom i zapewnić, aby podczas montażu nie znajdowały się w pobliżu małe dzieci. Jeśli uchwyt ścienny lub telewizor nie zostaną zamontowane prawidłowo, może to skutkować następującymi wypadkami. Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia, takie jak stłuczenia czy złamania. Jeśli ściana, na której montowany jest telewizor, jest niestabilna, nierówna albo nieprostopadła do podłogi, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Ściana musi być w stanie unieść ciężar co najmniej czterokrotnie większy od ciężaru telewizora. (Ciężar telewizora jest podany w jego instrukcji obsługi). Jeśli montaż uchwytu ściennego do ściany nie zostanie wykonany odpowiednio mocno, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy zlecać przemieszczanie i demontaż telewizora licencjonowanym wykonawcom. Jeśli przemieszczaniem lub demontażem telewizora będą zajmować się osoby inne niż licencjonowani wykonawcy, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Do przenoszenia i demontażu telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. Po zamontowaniu telewizora nie wykręcać śrub itp. Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie modyfikować elementów uchwytu ściennego. Na skutek takiego działania uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie montować innych urządzeń niż określony produkt. Ten uchwyt ścienny jest przewidziany do użytku wyłącznie z określonymi produktami. W przypadku zamontowania urządzenia innego niż określone, może ono spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie obciążać uchwytu ściennego obciążeniem innym niż telewizor. Nie potrząsaj telewizorem na boki ani w górę/w dół. Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze. Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze, gdyż na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia. UWAGA Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. Podczas czyszczenia i konserwacji nie wywierać zbyt mocnego nacisku na produkt. Nie naciskać zbyt mocno telewizora od góry. Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Środki ostrożności W przypadku długotrwałego użytkowania telewizora zamontowanego na uchwycie ściennym ściana za lub ponad telewizorem może ulec odbarwieniu albo tapeta może się odkleić, w zależności od rodzaju materiału, jakim pokryta jest ściana. Po zdemontowaniu zamontowanego wcześniej do ściany uchwytu ściennego otwory w ścianie pozostają. Nie używać uchwytu ściennego w miejscach narażonych na drgania mechaniczne. PL − 3 (PL) −