Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Finlandais

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Finlandais

Uzstādīšanas vietas

Uzstādīšanas vietas izvēle 1 Izvēlieties uzstādīšanas vietu. Pārbaudiet, vai siena ir pietiekami liela un spēj noturēt svaru, kas vienāds ar četrkāršu televizora svaru. Skatiet turpmāk norādīto tabulu televizora uzstādīšanai pie sienas. Sava televizora svaru skatiet televizora ekspluatācijas norādījumos. Parastā montāža Kompaktā montāža 80 Ekrāna centrālais punkts Mērvienība: mm Modeļa nosaukums KDL- Displeja izmēri Ekrāna centra izmērs Stiprinājuma garums Parastā montāža Kompaktā montāža 49WD75 1093 640 54 386 109 67 43WD75 960 565 95 386 108 67 32WD75 717 429 76 229 121 79 Piezīme ˎˎIzmēri tabulā var nedaudz mainīties atkarībā no uzstādīšanas. ˎˎPēc televizora uzstādīšanas pie sienas tā augšējā daļa nedaudz sasveras uz priekšu. − 6 (LV) −

Starp televizoru un griestiem vai sienas izvirzījumiem jānodrošina pietiekami daudz brīvas telpas, kā parādīts tālāk. Mērvienība: mm 300 100 100 2 Izvēlieties, kā piestiprināt ierīci pie sienas. Attālumu no televizora aizmugures līdz sienai izvēlieties atbilstīgi tālākajiem norādījumiem. 2-a Standarta stiprinājums 2-b Plānais stiprinājums Skatiet 1. darbības tabulu. BRĪDINĀJUMS! ˎˎJa atlasīta 2-b. iespēja, būs ierobežota piekļuve aizmugures ligzdām. 2-a 2-b 100 ˎˎLai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi: ˋˋNenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi, atmuguriski vai sāniski. ˋˋNenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī. ˋˋNepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes. ˋˋNeuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam. Gaisa cirkulācija tiek bloķēta. 3 Uzstādiet pamatnes adapteri , izmantojot skrūvi (PSW 4x10) , pamatnei (20) ; izmantojot šo metodi, ja izvēlēta 2-a. Siena LV Piezīme ˎˎJa vēlaties vadus vadīt caur sienu, izveidojiet sienā caurumu un ievietojiet vadus pirms uzstādīšanas. Lai nesaspiestu vadus, izveidojiet sienā caurumu nedaudz sāņus no pamatnes (20) , pamatnes adapteris un starplikas (20) , starplikas (60) perimetra. − 7 (LV) −