Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Français

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Français

Monter ikke beslaget til

Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, hvor tv'ets hjørner eller sider stikker frem. Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, f.eks. en søjle, hvor tv'ets hjørner eller sider stikker frem. Hvis en person eller genstand støder imod tv'ets fremspringende hjørne eller side, kan det medføre personskade eller materiel skade. Du må ikke montere tv'et over eller under et klimaanlæg. Hvis tv'et gennem længere tid udsættes for vanddryp eller luft fra et klimaanlæg, kan det medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af tv'et. Sørg for at montere beslaget til vægmontering sikkert på væggen ved at følge instruktionerne i denne brugervejledning. Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for at bruge skruer, der egner sig til det materiale, væggen er lavet af, og monter enheden sikkert ved at bruge mindst fire skruer med en diameter på 8 mm eller tilsvarende. Sørg for at bruge de medfølgende skruer og tilhørende dele korrekt, og følg anvisningerne i denne monteringsvejledning. Hvis du bruger andre dele, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget. Sørg for at samle beslaget korrekt ved at følge den procedure, der er forklaret i denne brugervejledning. Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget. Sørg for at stramme skruerne tilstrækkeligt på den angivne position. Hvis du ikke gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget. Sørg for, at tv'et ikke udsættes for stødpåvirkninger under monteringen. Hvis tv'et udsættes for stødpåvirkninger, kan det falde ned og gå i stykker. Dette kan forårsage personskade. Sørg for at montere tv'et på en væg, der er plan og vinkelret på gulvet. Hvis du ikke gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade. Sørg for at sikre kablerne forsvarligt efter korrekt montering af tv'et. Hvis mennesker eller genstande bliver viklet ind i kablerne, kan det forårsage personskade eller beskadigelse af tv'et. Du må ikke lade strømkablet eller tilslutningskablet blive klemt. Hvis strømkablet eller tilslutningskablet er klemt mellem enheden og væggen eller bøjes eller snos, kan ledningstrådene blive blotlagt og forårsage kortslutning eller strømafbrydelse. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. De skruer, der skal bruges til at fastgøre beslaget til væggen, medfølger ikke. Brug skruer, der egner sig til det materiale, væggen er lavet af, når beslaget til vægmontering monteres. − 4 (DK) −

Montering af tv'et på væggen Monteringsproceduren varierer afhængigt af tv'et. Brug beslaget til vægmontering SU-WL450 til at montere tv'et på væggen. Kontrol af dele Følger med SU-WL450 ˎˎKontroller, at alle dele forefindes. Base (20) (1) Trisse (2) Bemærk ˎˎHvis tv-foden er monteret på tv'et, skal tv-foden afmonteres først. Se din Startvejledning, og følg trinnene i omvendt rækkefølge for at fastgøre tv-foden. ˎˎAnbring tv'et med skærmen nedad på en jævn og stabil overflade dækket af et tykt og blødt underlag, når de tilhørende dele til beslaget til vægmontering skal spændes, eller når tv-foden skal fjernes fra tv'et, så LCD-skærmens overflade ikke bliver beskadiget. ˎˎSørg for at opbevare skruerne et sikkert sted væk fra børn. PSW 6x20 (4) Afstandsstykke (20) (2) PSW 4x20 med bøsning (2) Bælte (1) Klargøring for installation ˎˎHav tv'ets Betjeningsvejledning ved hånden før montering. ˎˎFind på forhånd en stjerneskruetrækker frem, der passer til skruerne. ˎˎFind tv'ets midtpunkt. ˎˎKlargør mindst fire skruer med en diameter på 8 mm og en skrue på 5 mm eller tilsvarende (medfølger ikke). Vælg skruer, der passer til væggens materiale. Bøsning (20) (M4) (2) PSW 4x20 (2) Baseadapter (2) PSW 4x10 (8) Afstandsstykke (60) (2) PSW 6x50 (2) Bøsning (M4) (2) PSW 4x50 (2) Vægmonteringsanordning (S) (2) Afstandsstykke (2) Skive (1) PSW 5x12 (1) DK − 5 (DK) −