Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Français

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Français

Technické údaje f h1

Technické údaje f h1 h2 g d b a c e Rozměry: (přibl.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (případ 2-b) h2 : 60 (případ 2-a) Hmotnost (pouze základna): (přibl.) [kg] 0,8 Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit. − 12 (CZ) −

Informácie týkajúce sa používania montážnej konzoly na stenu Sony (SU-WL450) Podporované modely: KDL-49WD75 / 43WD75 / 32WD75 * V názvoch modelov označujú znaky „“ čísla alebo znaky špecifické pre jednotlivé modely. Pre zákazníkov Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízneho prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami. Pre predajcov a dodávateľov spoločnosti Sony Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti. Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom spoločnosti Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou inštaláciou. Informácie o bezpečnosti a správnej inštalácii nájdete v návode na obsluhu montážnej konzoly na stenu, návode na spustenie TV prijímača a usmerneniach v tomto návode. − 2 (SK) −