Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Norvégien

Bestemme

Bestemme installasjonsstedet 1 Bestemme installasjonsstedet. Sørg for at veggen har nok plass for TV-en og at den kan støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens. Se følgende tabell om å installere TV-en på veggen. Se TV-ens bruksanvisninger for vekten til TV-en. Standard montering Tynn montering 80 Skjermsenterpunkt Enhet: mm Skjermmål Modellnavn KDL- Skjermsentermål Lengde for montering Standard montering Tynn montering 49WD75 1093 640 54 386 109 67 43WD75 960 565 95 386 108 67 32WD75 717 429 76 229 121 79 Merknad ˎˎTallene i tabellen kan variere noe avhengig av installasjonen. ˎˎNår TV-en er installert på veggen, lener øvre side av TV-en noe fremover. − 6 (NO) −

La det være en passende klarering mellom TV-en og taket og fremspringende deler av veggen som vist under. Enhet: mm 300 100 100 2 Velg veggmonteringsstil. Avstand fra TV-ens bakside fra veggen kan velges som vist under. 2-a Standard montering 2-b Tynn montering Se tabellen i trinn 1. ADVARSEL ˎˎNår 2-b er valgt, er tilgang til bakre terminal begrenset. 2-a 2-b 100 ˎˎSikre god ventilasjon og forhindre oppsamling av smuss eller støv: ˋˋIkke legg TV-en flatt, installer den opp ned, baklengs eller sideveis. ˋˋIkke plasser TV-en på en hylle, teppe, seng eller i et skap. ˋˋIkke dekk til TV-en med en klut, som gardiner, eller med aviser, osv. ˋˋAldri installer TV-en som vist under. Luftsirkulering er blokkert. 3 Monter sokkeladapter ved å bruke skrue (PSW 4x10) på sokkel (20) når du velger 2-a. Vegg Merknad ˎˎHvis du har tenkt å legge kablene i veggen, må du lage et hull i veggen for å føre inn kablene før du starter installasjonen. For å forhindre at kablene klemmes, må du lage et hull i veggen en plass utenfor perimeteret til sokkelen (20) , sokkeladapter og avstandsstykket (20) , avstandsstykket (60) . NO − 7 (NO) −