Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Norvégien

Förbered installationen

Förbered installationen av TV:n 1 Ta loss bordsstativet från TV:n. Mjuk duk Obs! ˎˎSe till att placera TV på den plats där du lagt en mjuk duk för att förhindra att skärmytan skadas. ˎˎNär du monterar väggfästet ska du inte använda de skruvar som togs bort från bordsstativet. ˎˎSe till att förvara det borttagna bordsstativet och dess skruvar på en säker plats, där de är oåtkomliga för barn. Du behöver dem om du vill ställa TV:n på ett bord i framtiden. Det går inte att köpa bordsstativet separat. VARNING ˎˎKontrollera att TV:n är i vertikalt läge innan du startar den. TV-apparaten får inte startas med LCD-panelen vänd nedåt för att undvika ojämn bilduniformitet. ˎˎOm TV:ns yta utsätts för tryck eller stötar kan TV:n gå sönder eller skadas. ˎˎPlacera TV:n med skärmen nedåt på en stabil och plan yta med bordsstativet hängande över kanten på ytan. Om TV:n placeras med skärmen nedåt med bordsstativets bas på samma plana yta blir arbetsförhållandet instabilt och detta kan skada TV:n. ˎˎNär du tar loss bordsstativet från TV:n ska du hålla stadigt i bordsstativet med båda händerna. 2 Fäst monteringsdetaljerna för väggfästet. Kontrollera monteringsdetaljerna genom att hänvisa till ”Medföljer SU-WL450” i ”Kontrollera delarna” på sidan 5. Obs! ˎˎFäst monteringsdetaljerna ordentligt med skruvar. ˎˎOm du använder en elektrisk skruvdragare ska du ställa in vridmomentet på cirka 1,5 Nm {15 kgf·cm}. ˎˎGlöm inte att spara oanvända delar på en säker plats för framtida användning. Spara denna bruksanvisning för framtida användning. Standardmontering (2-a) Skruv (+PSW 6 x 20) Block Mjuk duk Väggnära montering (2-b) Skruv (+PSW 6 x 50) Rem Distans (60 mm) Obs! ˎˎVissa av terminalerna på baksidan av TV:n kan inte användas vid detta monteringssätt. SE − 9 (SE) −

Block Mjuk duk Skruv (+PSW 6 x 20) Skruv (+PSW 6 x 20) Distans (20 mm) Rem Montera TV:n på väggen 1 Anslut nödvändiga kablar till TV:n. Se till så att du ansluter kablarna innan du monterar TV:n på väggen. Det går inte att ansluta kablarna när TV:n är monterad. Se bruksanvisningen som medföljde din TV. Obs! ˎˎAnlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen. ˎˎSamla ihop anslutningskablarna för att undvika att du trampar på dem innan väggmontering sker. 2 Montera TV:n på basen. ˎˎInformation om var blocken ska hänga på basen finns i tabellen under steg 3 i avsnittet ”Välja installationsplats” på sidan 8. ˎˎHåll TV:n ordentligt med båda händerna och häng försiktigt upp blocken , som sitter på TV:ns baksida, på basen, genom att passa in dem i hålens form. ˎˎSe till så att blocken är fasthakade i basen när du monterat TV:n på väggen. 2-a − 10 (SE) −