Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Serbe

Se tabellen nedenfor

Se tabellen nedenfor vedrørende placering af baseadapterens fitting. Ved valg af 2-b springes dette trin over. Modelnavn KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d krogplacering b Montering af basen på væggen ˎˎBrug mindst fire skruer med en diameter på 8 mm eller tilsvarende (medfølger ikke). Sæt fire skruer i hullerne på baseadapter med base (20) (kun 2-a). ˎˎMonter basen (20) horisontalt på væggen. 2-a 4 Bestem positionerne for skruerne til montering af base (20) . Se specifikationerne på side 12. Ved valg af 2-a bruges hulpositionerne i baseadapter . ADVARSEL ˎˎVæggen, som tv'et skal monteres på, skal som minimum kunne klare en belastning på mindst fire gange tv'ets vægt (se tv'ets Betjeningsvejledning for at få oplysninger om tv'ets vægt). ˎˎKontroller bæreevnen for den væg, som tv'et skal hænges op på. Du kan eventuelt forstærke væggen. 2-b − 8 (DK) −

Gør klar til montering af tv'et 1 Afmonter tv'ets tv-fod. Blødt underlag Bemærk ˎˎLæg tv'et på et blødt stykke stof, så du ikke beskadiger skærmens forside. ˎˎNår du monterer dit Beslag til vægmontering, må du ikke bruge de skruer, der blev fjernet fra tv-foden. ˎˎOpbevar den fjernede tv-fod og de tilhørende skruer et sikkert sted – utilgængeligt for børn. Du får brug for delene, hvis tv'et engang skal stå på et bord. Tv-foden kan ikke købes særskilt. ADVARSEL ˎˎKontroller, at tv'et er placeret lodret, før det tændes. Tv'et må ikke tændes, mens LCD-panelet vender nedad, da dette kan medføre et uensartet billede. ˎˎHvis tv'ets overflade udsættes for tryk eller stødpåvirkninger, kan tv'et gå i stykker eller beskadiges. ˎˎLæg tv'et, så skærmen kommer til at ligge på en stabil og plan overflade, og tv-foden hænger ud over kanten af overfladen. Hvis forsiden af tv'et og den nederste del af tv-foden placeres på samme niveau, kan skærmen beskadiges af den ulige vægtfordeling. ˎˎNår tv-foden afmonteres fra tv'et, skal du holde godt fast i tv-foden med begge hænder. 2 Montér de tilhørende dele til beslaget til vægmontering. Læs afsnittet "Følger med SU-WL450" under "Kontrol af dele" på side 5 for at få oplysninger om monteringsdele. Bemærk ˎˎFastgør monteringsdelene med skruer. ˎˎHvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal drejningsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ˎˎSørg for at opbevare dele, der ikke bruges, et sikkert sted til brug i fremtiden. Gem vejledningen til senere brug. Standardmontering (2-a) Skrue (+PSW 6 x 20) Trisse Blødt underlag Slam montering (2-b) Skrue (+PSW 6 x 50) Bælte Afstandsstykke (60 mm) Bemærk ˎˎDu kan ikke bruge nogle af stikkene bag på tv'et, hvis du bruger denne monteringstype. DK − 9 (DK) −