Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Serbe

Viz tabulku níže, ve

Viz tabulku níže, ve které najdete informace o místech připevnění adaptéru základny. Pokud zvolíte možnost 2-b, tento krok přeskočte. Název modelu KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Umístění háku b Montáž základny na zeď ˎˎPřipravte si nejméně čtyři šrouby o průměru 8 mm nebo ekvivalentní (nejsou součástí balení). Umístěte čtyři šrouby do otvorů adaptéru základny a do základny (20) (pouze 2-a). ˎˎNamontujte základnu (20) na zeď vodorovně. 2-a 4 Určete umístění šroubů pro montáž základny (20) . Informace najdete v technických údajích na straně 12. Když zvolíte možnost 2-a, použijte prosím umístění otvorů adaptéru základny . VAROVÁNÍ ˎˎStěna, na které bude televizor namontován, by měl unést hmotnost alespoň čtyřnásobku hmotnosti televizoru (Informace o hmotnosti najdete v Návodu k použití televizoru). ˎˎUrčete sílu stěny, na kterou bude televizor upevněn. V případě potřeby stěnu dostatečně zpevněte. 2-b − 8 (CZ) −

Příprava na montáž televizoru 1 Odmontujte stolní stojan od televizoru. Měkká látka Poznámka ˎˎPoložte televizor na místo, na které před tím položíte měkkou látku tak, aby nemohlo dojít k poškození povrchu obrazovky. ˎˎPři instalaci nástěnného držáku nepoužívejte šrouby vyšroubované ze stolního stojanu. ˎˎOdmontovaný stolní stojan a jeho šrouby uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Budete je potřebovat, pokud byste v budoucnosti chtěli umístit televizor na stůl. Stolní stojan nelze zakoupit samostatně. VAROVÁNÍ ˎˎPřed zapnutím televizoru se ujistěte, že se televizor nachází ve svislé poloze. Televizor nezapínejte s LCD obrazovkou směřující dolů, abyste zabránili vzniku nerovnoměrného obrazu. ˎˎPokud byste povrch televizoru vystavili tlaku nebo nárazu, mohlo by dojít k prasknutí nebo poškození televizoru. ˎˎPoložte televizor obrazovkou dolů na stabilní a rovný povrch tak, aby stolní stojan přečníval přes hranu tohoto povrchu. Pokud by byla obrazovka televizoru na stejné úrovni jako stolní stojan, došlo by ke vzniku nestabilních pracovních podmínek a k možnému poškození televizoru. ˎˎPři odpojování stolního stojanu od televizoru držte stolní stojan pevně oběma rukama. 2 Připojte části příslušenství nástěnného držáku. Zkontrolujte části příslušenství v odstavci „Dodáno s modelem SU-WL450“ v části „Kontrola součástí“ na straně 5. Poznámka ˎˎPevně zajistěte díly příslušenství pomocí šroubů. ˎˎKdyž používáte elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment přibližně na 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ˎˎNepoužité části uložte na bezpečné místo pro budoucí použití. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Běžná montáž (2-a) Šroub (+PSW 6 x 20) Kladka Měkká látka Montáž u stěny (2-b) Šroub (+PSW 6 x 50) Pás Rozpěrka (60 mm) Poznámka ˎˎKdyž použijete tento způsob montáže, nebudete moci použít některé konektory v zadní části televizoru. CZ − 9 (CZ) −