Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Подготовка

Подготовка за монтаж на телевизора 1 Откачете поставката за маса от телевизора. Мека кърпа Забележка ˎˎУверете се, че сте поставили телевизора върху мека кърпа, за да предотвратите повреда на повърхността на дисплея. ˎˎКогато монтирате конзолата за закрепване към стена, не използвайте винтовете, свалени от поставката за маса. ˎˎЗапазете свалената поставка за маса и нейните винтове на сигурно място, настрани от деца. Те ще ви потрябват, ако искате да използвате телевизора върху маса в бъдеще. Поставката за маса не може да се поръча отделно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎПреди да включите телевизора, уверете се, че той е във вертикална позиция. Телевизорът не трябва да бъде включен в захранването с LCD панела, обърнат надолу, за да се избегне неравномерност на картината. ˎˎАко повърхността на телевизора бъде изложена на натиск или удар, той може да се счупи или повреди. ˎˎПоложете телевизора с лицето надолу на стабилна и равна повърхност, като поставката за маса виси извън ръба на повърхността. Ако лицето на телевизора и основата на поставката за маса са на едно ниво, това ще доведе до нестабилни условия за работа и може да повреди телевизора. ˎˎКогато откачате поставката за маса от телевизора, дръжте здраво поставката за маса с две ръце. 2 Прикрепете окачващите части за конзолата за закрепване към стена. Проверете частите за окачване, като сравните с “Доставено с SU-WL450” в “Проверка на частите” на страница 5. Забележка ˎˎЗакрепете частите за окачване с помощта на винтове. ˎˎКогато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ˎˎЗадължително съхранявайте неизползваните части на сигурно място за бъдеща употреба. Запазете това ръководство за бъдеща справка. Стандартен монтаж (2-a) Винт (+PSW 6 x 20) Макара Мека кърпа Тесен монтаж (2-b) Винт (+PSW 6 x 50) Колан Дистанционна втулка (60 mm) Забележка ˎˎПри този стил на монтаж не можете да използвате някои от клемите отзад на телевизора. BG − 9 (BG) −

Винт (+PSW 6 x 20) Макара Мека кърпа Винт (+PSW 6 x 20) Колан Дистанционна втулка (20 mm) Монтаж на телевизора на стената 1 Свържете необходимите кабели към телевизора. Уверете се, че сте свързали кабелите преди да монтирате телевизора на стената. Няма да можете да ги свържете, след като телевизорът е монтиран. Вижте инструкциите за експлоатация доставени с вашия телевизор. Забележка ˎˎВъзложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран изпълнител. ˎˎСъберете свързващите кабели, за да не ги настъпите преди монтажа на стената. 2 Монтирайте телевизора към основата. ˎˎОтносно местата на макарите за окачване на основата, вижте таблицата от стъпка 3 в “Определяне на мястото на монтаж” на стр. 8. ˎˎДръжте здраво телевизора с две ръце и внимателно окачете макарите , закачени към задната част на телевизора към основата като проверите размера на отворите. ˎˎСлед монтаж на телевизора проверете дали макарите са здраво закачени към основата. 2-a − 10 (BG) −