Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Neuzstādiet sienas

Neuzstādiet sienas kronšteinu vietās, kur televizora stūri vai sāni pēc tam atradīsies nost no uzstādīšanas virsmas. Neuzstādiet sienas kronšteinu vietās, kur televizora stūri vai sāni pēc tam atradīsies nost no uzstādīšanas virsmas, piemēram, pie kolonnas. Ja cilvēks vai priekšmets uzgrūdīsies televizora sāniem vai stūrim, kas atrodas nost no virsmas, var rasties traumas vai materiāli zaudējumi. Neuzstādiet televizoru virs vai zem gaisa kondicionētāja. Ja uz televizora nonāk ūdens vai uz to ilgstoši tiek pūsta gaisa plūsma no kondicionētāja, var rasties uguns vai strāvas trieciena risks vai televizors var sākt darboties nepareizi. Noteikti uzstādiet sienas kronšteinu pareizi un ievērojiet norādes šajā rokasgrāmatā. Ja kāda no skrūvēm ir vaļīga vai izkritusi, sienas kronšteins var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus. Noteikti izmantojiet sienas materiālam atbilstīgas skrūves un pareizi uzstādiet izstrādājumu, izmantojot četras vai vairāk 8 mm diametra skrūves (vai līdzvērtīgas). Kārtīgi pievelciet skrūves paredzētajās vietās. Pretējā gadījumā televizors var nokrist un tikt bojāts vai arī radīt traumas citiem. Uzstādot televizoru, nepakļaujiet to triecieniem. Ja televizors tiek pakļauts triecienam, tas var nokrist vai salūzt. Tas var radīt traumas. Televizoru uzstādiet uz sienas, kas ir gan perpendikulāra attiecībā pret grīdu, gan līdzena. Pretējā gadījumā televizors var nokrist un radīt traumas. Kad televizors ir uzstādīts, cieši nostipriniet vadus. Ja cilvēki vai priekšmeti sapīsies vados, tas var radīt traumas cilvēkiem vai bojāt televizoru. Nesaspiediet maiņstrāvas vadu vai savienojuma kabeli. Ja maiņstrāvas vads vai savienojuma kabelis ir iespiests starp kronšteinu un sienu vai ar spēku tiek locīts vai vērpts, iekšējie vadi var atsegties un radīt īssavienojumu vai strāvas caursiti. Tas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Piegādātās skrūves un stiprinājuma detaļas izmantojiet pareizi, kā norādīts šajā lietošanas rokasgrāmatā. Izmantojot citas detaļas, televizors var nokrist un tikt bojāts vai radīt traumas. Skrūves kronšteina piestiprināšanai pie sienas nav iekļautas komplektā. Piestiprinot sienas kronšteinu, izmantojiet skrūves, kas piemērotas sienas materiālam un uzbūvei. Kronšteinu samontējiet, ievērojot lietošanas rokasgrāmatā norādīto procesu. Ja kāda no skrūvēm ir vaļīga vai izkritusi, televizors var nokrist un tikt bojāts vai arī radīt traumas. − 4 (LV) −

Televizora piestiprināšana pie sienas Uzstādīšanas process katram televizoram ir atšķirīgs. Televizora montāžai pie sienas izmantojiet sienas montāžas kronšteinu SU-WL450. Piezīme ˎˎJa galda statīvs ir piestiprināts televizoram, vispirms atvienojiet galda statīvu. Skatiet uzsākšanas ceļvedi un izpildiet galda statīva. atvienošanas darbības pretējā secībā. ˎˎLai nesabojātu šķidro kristālu displeja (LCD) virsmu, nostiprinot sienas montāžas kronšteina stiprinājuma elementus vai noņemot galda statīvu no televizora, novietojiet televizoru ar lejupvērstu ekrānu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas pārklāta ar biezu un mīkstu drānu. ˎˎNoteikti novietojiet izskrūvētās skrūves drošā, bērniem nesasniedzamā vietā. Sagatavošanās uzstādīšanai ˎˎPirms uzstādīšanas sameklējiet televizora ekspluatācijas norādījumus. ˎˎVēl pirms detaļu montēšanas pārliecinieties, vai jums ir krustveida skrūvgriezis, kas der attiecīgajām skrūvēm. ˎˎPārbaudiet televizora uzstādīšanas pozīciju. ˎˎSagatavojiet četras vai vairāk 8 mm diametra skrūves un vienu 5 mm diametra skrūvi vai līdzvērtīgas (nav iekļautas komplektā). Izvēlieties skrūves, kas piemērotas sienas materiālam. Detaļu pārbaude Komplektā ar SU-WL450 ˎˎPārbaudiet, vai iekļautas visas detaļas. Pamatne (20) (1) Trīsis (2) PSW 6x20 (4) PSW 4x20 ar ieliktni (2) Starplika (20) (2) Saite (1) Bukse (20) (M4) (2) Pamatnes adapteris (2) PSW 4x20 (2) PSW 4x10 (8) Starplika (60) (2) PSW 6x50 (2) Bukse (M4) (2) PSW 4x50 (2) Pie sienas piemontējams stiprinājums (S) (2) Starplika (2) LV Plāksne (1) PSW 5x12 (1) − 5 (LV) −