Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Skrūve (+PSW 6 x 20)

Skrūve (+PSW 6 x 20) Trīsis Mīksts audums Saite Skrūve (+PSW 6 x 20) Starplika (20 mm) Televizora piestiprināšana pie sienas 1 Iespraudiet televizorā vajadzīgo(-os) kabeli(-ļus). Pirms piestiprināt televizoru pie sienas, noteikti savienojiet kabeļus. Kad televizors jau būs uzstādīts, kabeļus nebūs iespējams savienot. Skatiet televizora komplektācijā iekļautos ekspluatācijas norādījumus. Piezīme ˎˎKabeļu iestrādāšanu sienā uzticiet licencētam līgumstrādniekam. ˎˎPirms stiprināt televizoru pie sienas, satiniet visus savienojuma kabeļus, lai neuzkāptu uz tiem. 2 Uzstādiet televizoru uz pamatnes. ˎˎLai uzzinātu, kur uz pamatnes jāatrodas trīšiem , skatiet sadaļas “Uzstādīšanas vietas izvēle” 3. darbību 8 lappusē. ˎˎTuriet televizoru cieši ar abām rokām un uzmanīgi savienojiet televizora aizmugurē piestiprinātos trīšus ar pamatni tā, lai tie pareizi iegultu caurumos. ˎˎKad televizors ir piestiprināts pie sienas, pārbaudiet, vai trīši ir cieši piestiprināti pie pamatnes. 2-a − 10 (LV) −

2-b Pārliecinieties, vai uzstādīšana veiksmīgi pabeigta Pārliecinieties par tālāko. ˎˎTrīši cieši iegulst pamatnē. ˎˎVads un kabelis nav savērpts vai saspiests. ˎˎSaite ir stingri nostiepta. BRĪDINĀJUMS! ˎˎJa maiņstrāvas vads tiek novietots nepareizi, var rasties īssavienojums, kas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Drošības labad noteikti pārliecinieties, vai uzstādīšana paveikta pareizi. Cita informācija Noņemot televizoru, veiciet uzstādīšanas darbības pretējā secībā. BRĪDINĀJUMS! ˎˎLai televizoru nestu ir vajadzīgi vismaz divi cilvēki. 3 Nesasveriet televizora apakšpusi. ˎˎSatveriet saites galu un cieši piestipriniet to pie sienas. 2-a 2-b BRĪDINĀJUMS! ˎˎLai televizoru noņemtu ir vajadzīgi vismaz divi cilvēki. LV ˎˎIzmantojiet 5 mm diametra skrūvi vai līdzvērtīgu (nav iekļauta komplektā). Piezīme ˎˎNedaudz pavelciet televizora apakšdaļu savā virzienā, lai pārliecinātos, ka tā nekustas. Ja jūtama kustība, televizors nav pareizi piestiprināts, un saite vēlreiz ir cieši jāpiestiprina pie sienas. − 11 (LV) −