Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Roumain

Se till att det finns

Se till att det finns ett tillräckligt stort mellanrum mellan TV:n och taket och utskjutande delar av väggen enligt nedan. Enhet: mm 300 100 100 2 Välj typ av väggmontering. Avståndet från TV:ns baksida till väggen väljs enligt anvisningarna nedan. 2-a Standardmontering 2-b Tät montering Se tabellen i steg 1. VARNING ˎˎNär 2-b väljs är åtkomst till uttagen på baksidan begränsad. 2-a 2-b 100 ˎˎFör att säkerställa lämplig ventilation och förhindra ansamling av smuts och damm: ˋˋLägg inte TV-apparaten ner, och montera den inte upp och ned, bak och fram, eller med en kortsida uppåt. ˋˋPlacera inte TV-apparaten på en hylla, matta, säng eller i ett skåp. ˋˋTäck inte TV-apparaten med tyg, t.ex. gardiner, eller annat material som tidningar etc. ˋˋInstallera inte TV-apparaten så som visas nedan. Luften kan inte cirkulera fritt. 3 Montera bottenadapter med skruv (PSW 4x10) i bas (20) när 2-a väljs. Vägg SE Obs! ˎˎOm du avser att dra kablarna i väggen ska ett hål för detta borras i väggen innan installationen påbörjas. Förbered ett hål i väggen utanför basen (20) , basadapter och distansen (20) , distansen (60) för att förhindra att kablarna kläms. − 7 (SE) −

Se tabellen nedan för information om monteringsplats för bottenadaptern. Om 2-b väljs kan du hoppa över detta steg. Modellnamn KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Hakens placering b Montera basen på väggen ˎˎFörbered minst fyra skruvar med en diameter på 8 mm eller liknande (medföljer ej). Sätt fyra skruvar i hålen för bottenadapter med bas (20) (endast 2-a). ˎˎFäst basen (20) horisontellt på väggen. 2-a 2-b 4 Avgör var skruvarna ska sitta vid montering av basen (20) . Se specifikationerna på sidan 12. När du väljer 2-a ska hålpositionerna för bottenadapter användas. VARNING ˎˎDen vägg som TV:n ska monteras på måste vara stark nog att bära en vikt på minst fyra gånger TV:ns vikt (mer information om vikten finns i bruksanvisningen till TV:n.). ˎˎFörsäkra dig om att väggen där TV:n skall monteras är tillräckligt stark. Förstärk väggen ordentligt om så behövs. − 8 (SE) −