Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Grec

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Grec

Konzolu na zeď

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, na kterých rohy nebo boky televizoru přečnívají ze stěny. Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, například sloupy, na kterých rohy nebo boky televizoru přečnívají ze stěny. Pokud do vyčnívajícího rohu nebo boku televizoru narazí osoba nebo předmět, může dojít ke zranění nebo poškození majetku. Televizor nemontujte nad ani pod klimatizaci. Pokud je televizor dlouhodobě vystaven prosakování vody nebo proudu vzduchu z klimatizace, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše televizoru. Konzolu na zeď bezpečně namontujte podle následujících pokynů v tomto návodu k použití. Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, konzola může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Používejte šrouby vhodné pro materiál stěny a jednotku bezpečně upevněte pomocí nejméně čtyř šroubů o průměru 8 mm (nebo ekvivalentní). Používejte pouze dodané šrouby a další součásti podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Pokud použijete náhradní součásti, televizor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru. Konzolu sestavte správně dle pokynů vysvětlených v tomto návodu k použití. Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, televizor může spadnout a způsobí zranění osob nebo poškození televizoru. Šrouby pevně utáhněte v určené poloze. V opačném případě může televizor spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru. Během montáže dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu televizoru. Pokud je televizor vystaven nárazům, může dojít k jeho pádu nebo rozlomení. V důsledku toho by pak mohlo dojít ke zranění. Televizor namontujte na stěnu, která je kolmá a rovná. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění. Po řádné montáži televizoru řádně zajistěte kabely. Pokud se do kabelů zamotají osoby nebo jiné předměty, může dojít ke zranění nebo poškození televizoru. Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu. Pokud dojde ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu mezi jednotku a stěnu nebo pokud dojde k jejich násilnému ohnutí nebo zkroucení, vnitřní vodiče mohou být obnaženy a mohou způsobit zkrat nebo přerušení elektrického obvodu. V důsledku toho může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Šrouby nutné k montáži konzoly na zeď nejsou součástí balení. Při montáži konzoly na zeď používejte vhodné šrouby pro materiál stěny. − 4 (CZ) −

Montáž televizoru na zeď Montážní postupy se u jednotlivých televizorů liší. K instalaci televizoru na zeď použijte nástěnný držák SU-WL450. Poznámka ˎˎPokud je k televizoru připojen stolní stojan, nejprve stolní stojan odpojte. Nahlédněte do dokumentu Počáteční instrukce a řiďte se kroky pro připojení stolního stojanu v obráceném pořadí. ˎˎPři připojování částí příslušenství nástěnného držáku nebo při odstraňování stolního stojanu od televizoru položte televizor obrazovkou dolů na rovnou a stabilní pracovní plochu pokrytou silnou a měkkou látkou, aby nemohlo dojít k poškození povrchu LCD obrazovky. ˎˎVyšroubované šrouby uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Kontrola součástí Dodáno s modelem SU-WL450 ˎˎZkontrolujte, že žádná součást nechybí. Základna (20) (1) Kladka (2) Křížový šroub 6x20 (4) Rozpěrka (20) (2) Pás (1) Křížový šroub 4x20 s průchodkou (2) Příprava na montáž ˎˎPřed montáží si připravte Návod k použití televizoru. ˎˎPřed zahájením sestavení si přichystejte křížový šroubovák pro určené šrouby. ˎˎZkontrolujte montážní polohu televizoru. ˎˎPřipravte si nejméně čtyři šrouby o průměru 8 mm a jeden šroub o průměru 5 mm nebo ekvivalentní (nejsou součástí balení). Vyberte šrouby vhodné pro materiál stěny. Průchodka (20) (M4) (2) Adaptér základny (2) Křížový šroub 4x20 (2) Křížový šroub 4x10 (8) CZ Rozpěrka (60) (2) Křížový šroub 6x50 (2) Průchodka (M4) (2) Křížový šroub 4x50 (2) Nástavec na montáž na zeď (S) (2) Rozpěrka (2) Podložka (1) Křížový šroub 5x12 (1) − 5 (CZ) −