Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Grec

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Grec

2-b Проверка

2-b Проверка на приключването на монтажа Проверете следните точки. ˎˎМакарите са закачени здраво за основата. ˎˎКабелите не са усукани или притиснати. ˎˎКолан е затегната и няма хлабина. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎНеправилното поставяне на захранващия кабел и други може да причини пожар или електрически удар поради късо съединение. С оглед на безопасността проверете дали монтажът е завършен. Друга информация Когато сваляте телевизора, изпълнете процедурата на монтажа в обратен ред. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎОсигурете две или повече лица, които да държат телевизора. 3 Предотвратяване преместването на долната част на телевизора. ˎˎИздърпайте разхлабената част на колан и я закачете плътно към стената. 2-a 2-b BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎОсигурете две или повече лица, които да държат телевизора при свалянето му. ˎˎИзползвайте винт с диаметър 5 mm или еквивалентен (не е включен в комплекта). Забележка ˎˎОпитайте леко да издърпате към себе си долната част на телевизора, за да се уверите, че не се премества напред. Ако се движи, той не е закрепен правилно и колан трябва отново да се закрепи здраво. − 11 (BG) −

Спецификации f h1 h2 g d b a c e Размери: (приблиз.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (вариант 2-b) h2 : 60 (вариант 2-a) Тегло (само на основата): (Приблиз.) [kg] 0,8 Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение. − 12 (BG) −