Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Estonien

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Estonien

Medzi TV prijímačom,

Medzi TV prijímačom, stropom a vystupujúcimi časťami steny ponechjte dostatočný priestor, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Jednotka: mm 300 100 100 2 Vyberte typ montáže na stenu. Vzdialenosť zadnej časti TV prijímača od steny možno vybrať podľa nasledujúcich informácií. 2-a Štandardná montáž 2-b Montáž s krátkou vzdialenosťou Pozrite si tabuľku v kroku 1. VÝSTRAHA ˎˎAk vyberiete spôsob 2-b, prístup k zadným koncovkám bude obmedzený. 2-a 2-b 100 ˎˎNa zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu: ˋˋTelevízny prijímač neklaďte naplocho, neinštalujte ho obrátene, smerom dozadu ani nabok. ˋˋTelevízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do skrine. ˋˋTelevízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi, ako noviny a pod. ˋˋTelevízny prijímač neinštalujte podľa nasledujúcej ilustrácie. Cirkulácia vzduchu je zablokovaná. 3 V prípade spôsobu 2-a pripevnite adaptér podstavca pomocou skrutky (PSW 4 x 10) k podstavcu (20) . SK Stena Poznámka ˎˎAk máte v úmysle viesť káble v stene, pred začatím montáže vytvorte otvor do steny a zasuňte doň káble. Vytvorte otvor v stene v priestore mimo obvodu podstavca (20) , adaptér podstavca a dištančnej vložky (20) , dištančnej vložky (60) , aby nedošlo k priškripnutiu káblov. − 7 (SK) −

Podľa nasledujúcej tabuľky určte polohu montáže adaptéra podstavca. Ak ste vybrali spôsob 2-b, tento krok vynechajte. Názov modelu KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Umiestnenie háka b Inštalácia podstavca na stenu ˎˎPoužite minimálne štyri skrutky s priemerom 8 mm alebo ekvivalentné skrutky (nedodávajú sa). Vložte štyri skrutky do otvorov na adaptéri podstavca s podstavcom (20) (len 2-a). ˎˎPodstavec (20) namontujte na stenu vodorovne. 2-a 4 Určte pozíciu skrutiek na montáž podstavca (20) . Pozrite si technické údaje na strane 12. Ak vyberiete spôsob 2-a, použite umiestnenie otvorov adaptéra podstavca . VÝSTRAHA ˎˎStena, na ktorej bude TV prijímač namontovaný, by mala udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV prijímača (Informáciu o hmotnosti TV prijímača nájdete v návode na obsluhu.). ˎˎUrčte pevnosť steny, na ktorej bude TV prijímač namontovaný. V prípade potreby stenu dostatočne spevnite. 2-b − 8 (SK) −