Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Suédois

Palikite tinkamą tarpą

Palikite tinkamą tarpą tarp TV ir lubų bei išsikišusių sienos dalių, kaip parodyta apačioje. Vienetai: mm 300 100 100 2 Pasirinkite tvirtinimo prie sienos būdą. Atstumą tarp TV galinės pusės ir sienos reikia pasirinkti, kaip nurodyta toliau. 2-a Standartinis stovas 2-b Plonas stovas Žr. į 1 veiksmo lentelę. ĮSPĖJIMAS ˎˎKai pasirenkamas 2-b variantas, prieiga prie gale esančių išvadų tampa ribota. 2-a 2-b 100 ˎˎSiekdami užtikrinti tinkamą ventiliaciją ir neleisti kauptis nešvarumams arba dulkėms: ˋˋnedėkite televizoriaus ant plokštumos, netvirtinkite apversto, atbulai arba įkypai; ˋˋnedėkite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba į spintą; ˋˋneuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, daiktais, tokiais kaip laikraščiai ir t. t.; ˋˋnemontuokite televizoriaus kaip parodyta apačioje. Oro cirkuliacija užblokuota. 3 Pagrindo adapterį , naudodami sraigtą (PSW 4x10) pritvirtinkite prie pagrindo (20) , jeigu pasirinkote 2-a montavimo būdą. Siena LT Pastaba ˎˎJei norite kabelius nutiesti sienoje, padarykite sienoje angą ir prieš montuodami kabelius įkiškite į ją. Kad kabeliai nebūtų suspausti, angą padarykite už pagrindo (20) , pagrindo adapteris ir tarpiklio (20) , tarpiklio (60) perimetro ribų. − 7 (LT) −

Norėdami sužinoti apie pagrindo adapterio tvirtinimo vietą, žr. lentelę toliau. Jeigu pasirinkote 2-b būdą, šį veiksmą praleiskite. Modelio pavadinimas KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Kabliuko vieta b Pagrindo montavimas prie sienos ˎˎNaudokite keturis ar daugiau 8 mm skersmens arba atitinkamus sraigtus (nepridėti). ˎˎKeturis sraigtus prakiškite per pagrindo adapteryje esančias angas ir sujunkite su pagrindu (20) (tik 2-a). ˎˎSumontuokite pagrindą (20) horizontaliai ant sienos. 2-a 4 Nustatykite sraigtų vietas, kur montuosite pagrindą (20) . Žr. 12 psl. pateiktus techninius duomenis. Jei pasirinkote 2-a būdą, naudokitės skylių, esančių pagrindo adapteryje , vietomis. ĮSPĖJIMAS ˎˎSiena, ant kurios bus kabinamas televizorius turėtų būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų bent keturis kartus didesnį svorį nei televizorius (norėdami sužinoti televizoriaus svorį, žr. jo Naudojimo instrukcijas). ˎˎNustatykite sienos, ant kurios bus kabinamas TV, tvirtumą. Jei reikia, pakankamai sutvirtinkite sieną. 2-b − 8 (LT) −