Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Espagnol

2-b Kontrola

2-b Kontrola dokončenej montáže Skontrolujte nasledujúce: ˎˎKladky pevne visia na podstavci. ˎˎKáble nie sú skrútené a priškripnuté. ˎˎRemeň je pevne napnutý. VÝSTRAHA ˎˎNesprávne umiestnenie napájacieho kábla môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom spôsobené skratom. Z dôvodu bezpečnosti nezabudnite skontrolovať kompletnosť montáže. Ďalšie informácie Pri demontáži TV prijímača zopakujte postup montáže v opačnom poradí. VÝSTRAHA ˎˎPočas prenášania musia TV prijímač držať aspoň dve osoby. 3 Zabráňte zdvihnutiu spodnej časti TV prijímača. ˎˎNapnite remeň a pevne ho pripevnite k stene. 2-a 2-b SK VÝSTRAHA ˎˎPočas demontáže musia TV prijímač držať aspoň dve osoby. ˎˎPoužite skrutku s priemerom 5 mm alebo ekvivalentnú skrutku (nedodáva sa). Poznámka ˎˎPokúste sa mierne pritiahnuť spodnú časť TV prijímača k sebe, aby ste sa uistili, že sa nepohne dopredu. Ak sa pohne, nie je upevnený správne a remeň je potrebné znova pevne zaistiť. − 11 (SK) −

Technické údaje f h1 h2 g d b a c e Rozmery: (pribl.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (prípad 2-b) h2 : 60 (prípad 2-a) Hmotnosť (len podstavec): (pribl.) [kg] 0,8 Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. − 12 (SK) −