Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Bulgare

Za položaj pritrditve

Za položaj pritrditve osnovnega podstavka glejte spodnjo tabelo. Če izberete 2-b, preskočite ta korak. Naziv modela KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Lokacija kavlja b Vgradnja podstavka na steno ˎˎPripravite najmanj štiri vijake premera 8 mm ali enakovredne (niso priloženi). ˎˎNamestite štiri vijake na luknje prilagodilnika podstavka s podstavkom (20) (samo 2-a). ˎˎPodstavek (20) vgradite vodoravno na steno. 2-a 4 Določite položaje vijakov za vgradnjo podstavka (20) . Glejte tehnične podatke na strani 12. Če izberete 2-a, uporabite položaje lukenj prilagodilnika podstavka . OPOZORILO ˎˎStena mora prenesti najmanj štirikratno težo televizorja (Za težo televizorja glejte njegova Navodila za uporabo.). ˎˎDoločite nosilnost stene, na katero boste namestili televizor. Po potrebi ustrezno okrepite steno. 2-b − 8 (SI) −

Priprava na vgradnjo televizorja 1 Namizno stojalo odstranite s televizorja. Mehka krpa Opomba ˎˎTelevizor podložite z mehko krpo, da preprečite poškodbe zaslona. ˎˎZa montažo stenskega nosilca ne uporabite vijakov, ki ste jih odstranili iz namiznega stojala. ˎˎOdstranjeno namizno stojalo in vijake shranite na varnem mestu, zunaj dosega otrok. Če boste televizor želeli nekoč spet postaviti na mizo, jih boste potrebovali. Namiznega stojala ni mogoče kupiti ločeno. OPOZORILO ˎˎTelevizor vklopite šele, ko stoji v navpičnem položaju. Ko televizor leži obrnjen z zaslonom navzdol, pri tem ne sme biti vklopljen, da preprečite neenakomernost slike. ˎˎČe televizor izpostavite povečanemu pritisku ali močnemu udarcu, lahko pride do poškodbe ali okvare televizorja. ˎˎTelevizor položite na stabilno in ravno površino s prednjo stranjo navzdol tako, da namizno stojalo visi čez rob te površine. Če televizor in namizno stojalo položite na isto ravno površino, televizor ne bo stabilen in zaradi tega lahko pride do poškodbe televizorja. ˎˎPri odstranjevanju namiznega stojala s televizorja namizno stojalo trdno primite z obema rokama. 2 Namestite dele za pritrditev Nosilca za stensko montažo. Preverite dele za pritrditev, glejte »Priloženo pri SU-WL450« v »Preverjanje delov« na 5. strani. Opomba ˎˎDele za pritrditev trdno pritrdite z vijaki. ˎˎPri uporabi električnega izvijača navor nastavite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ˎˎNeuporabljene dele shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo. Standardni nosilec (2-a) Vijak (+PSW 6 x 20) Škripec Mehka krpa Tanki nosilec (2-b) Vijak (+PSW 6 x 50) Jermen Distančnik (60 mm) Opomba ˎˎPri uporabi tega načina montaže uporaba določenih priključkov na hrbtni strani televizorja ni mogoča. SI − 9 (SI) −