Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovénien

Veiligheid Bedankt voor

Veiligheid Bedankt voor uw aankoop van dit product. Aan de klanten Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Besteed de installatie uit aan dealers van Sony of aan bevoegde installateurs, en schenk tijdens de installatie speciale aandacht aan de veiligheid. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen, een onjuiste installatie of de installatie van een ander product dan het opgegeven product. Uw wettelijke rechten (indien van toepassing) worden niet aangetast. Aan Sony-dealers Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd. In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en gebruik het product op de juiste manier. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Bij het ontwerpen van producten houdt Sony rekening met de veiligheid. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsels veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen. OPGELET Opgegeven producten Deze wandmontagesteun is geschikt voor gebruik met de opgegeven tv's. Voor televisies verwijzen we naar de Gebruiksaanwijzing om na te gaan of de wandmontagesteun kan worden gebruikt. Aan de klanten WAARSCHUWING Als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood ten gevolge van brand, elektrische schokken of het laten vallen van het product. Besteed de installatie uit aan bevoegde installateurs en houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de installatie. Als de wandmontagesteun of de tv niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de volgende ongelukken zich voordoen. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door bevoegde installateurs. De tv kan vallen en ernstige letsels veroorzaken, zoals kneuzingen of breuken. Als de muur waaraan de wandmontagesteun wordt bevestigd onstabiel of ongelijk is of niet loodrecht op de vloer staat, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. De muur moet sterk genoeg zijn om ten minste vier keer het gewicht van de tv te dragen. (In de Gebruiksaanwijzing van uw televisie vindt u het gewicht van uw televisie.) Als de wandmontagesteun niet stevig genoeg aan de muur wordt bevestigd, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Als u de tv wilt verplaatsen of van de steun wilt halen, moet u dit werk uitbesteden aan bevoegde installateurs. Als andere personen dan bevoegde installateurs de tv verplaatsen of van de steun halen, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Ten minste twee personen moeten de tv dragen of van de steun halen. Verwijder de schroeven niet nadat de tv aan de steun is bevestigd. Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Breng geen aanpassingen aan de onderdelen van de wandmontagesteun aan. Als u dit wel doet, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Installeer geen andere producten dan het opgegeven product. Deze wandmontagesteun is alleen geschikt voor gebruik met het opgegeven product. Als u andere producten dan het opgegeven product gaat installeren, kan het vallen of breken, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Bevestig geen ander gewicht dan de tv aan de wandmontagesteun. Schud de tv niet van links naar rechts of op en neer. Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Leun niet op en hang niet aan de tv. Leun niet op en hang niet aan de tv. De tv kan op u vallen en ernstige letsels veroorzaken. OPGELET Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit letsel of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben. Oefen niet te veel druk uit op het product als u dit reinigt of onderhoudt. Oefen niet te veel druk uit op de bovenkant van de tv. Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Voorzorgsmaatregelen Als u de tv langere tijd gebruikt terwijl deze aan de wandmontagesteun is bevestigd, kan de muur achter of boven de tv verkleuren en kan het behang losraken, afhankelijk van het materiaal waarvan de muur is gemaakt. Als u de wandmontagesteun verwijdert nadat u deze aan de muur hebt bevestigd, dan blijven de schroefgaten zichtbaar. Gebruik de wandmontagesteun niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan mechanische trillingen. De wandmontagesteun installeren Aan Sony-dealers NL − 3 (NL) −

WAARSCHUWING De volgende instructies gelden enkel voor Sony-dealers. Lees zeker de bovenstaande veiligheidsmaatregelen en schenk extra aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het onderhoud en de controle van dit product. Installeer de wandmontagesteun niet op een muuroppervlak waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv de wand niet raken. Installeer de wandmontagesteun niet op muuroppervlakken, zoals een pilaar, waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv de wand niet raken. Als een persoon of voorwerp tegen een uitstekende hoek of zijkant van de tv botst, kan dit letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben. Installeer de tv niet boven of onder een airconditioner. Als de tv voor langere tijd wordt blootgesteld aan waterlekkage of luchtcirculatie van een airconditioner, kan dit brand, elektrische schokken of een storing van de tv tot gevolg hebben. Bevestig de wandmontagesteun stevig aan de muur volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als een van de schroeven los zit of valt, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur en bevestig de steun stevig met vier of meer schroeven van 8 mm diameter (of gelijkwaardig). Gebruik de bijgeleverde schroeven en montageonderdelen op de juiste manier volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als u andere onderdelen gebruikt, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg. Zorg ervoor dat u de steun correct monteert volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als een van de schroeven los zit of valt, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg. Draai de schroeven stevig vast op de aangegeven plaats. Als u dit niet doet, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg. Stel de tv niet bloot aan schokken tijdens de installatie. Als de tv wordt blootgesteld aan schokken, kan die vallen of breken. Dit kan letsels tot gevolg hebben. Bevestig de tv aan een vlakke muur die loodrecht op de vloer staat. Als u dit niet doet, kan de tv vallen, met letsels tot gevolg. Bundel de kabels goed samen na het installeren van de tv. Als mensen of voorwerpen blijven haperen aan de kabels, kan dit letsels of beschadiging van de tv tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat het netsnoer en de verbindingskabel niet geklemd raken. Als het netsnoer of de verbindingskabel geklemd raakt tussen de steun en de muur of als een van beide met kracht gebogen of gedraaid is, kan de interne bedrading worden blootgelegd, waardoor er kortsluiting of een stroomonderbreking kan worden veroorzaakt. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. De schroeven die u nodig hebt om de wandmontagesteun te bevestigen, zijn niet bijgeleverd. Gebruik voor het bevestigen van de wandmontagesteun schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de structuur van de muur. − 4 (NL) −

 • Page 1 and 2: Wall-Mount Bracket Installation Inf
 • Page 3 and 4: On Safety Thank you for purchasing
 • Page 5 and 6: Installing the TV onto the wall Ins
 • Page 7 and 8: Allow for suitable clearance betwee
 • Page 9 and 10: Preparing for the installation of t
 • Page 11 and 12: Confirming the completion of the in
 • Page 13 and 14: Sécurité Nous vous remercions d
 • Page 15 and 16: Installation du téléviseur au mur
 • Page 17 and 18: Prévoyez un espace suffisant entre
 • Page 19 and 20: Préparation à l’installation du
 • Page 21 and 22: 2-b AVERTISSEMENT ˎˎAssurez-vou
 • Page 23 and 24: Información de instalación para u
 • Page 25 and 26: Instalación del soporte del montaj
 • Page 27 and 28: Definición del lugar para la insta
 • Page 29 and 30: Consulte la siguiente tabla sobre l
 • Page 31 and 32: Tornillo (+PSW 6 x 20) Polea Pañ
 • Page 33 and 34: Especificaciones f h1 h2 g d b a c
 • Page 35 and 36: Hinweise zur Sicherheit Vielen Dank
 • Page 37 and 38: Montieren des Fernsehgeräts an der
 • Page 39 and 40: Bedienungsanleitung des Fernsehger
 • Page 41 and 42: Vorbereitung der Montage des Fernse
 • Page 43 and 44: 2-a 3 Verhindern Sie, dass sich di
 • Page 45: Installatie-informatie voor de Sony
 • Page 49 and 50: De installatieplaats bepalen 1 Bepa
 • Page 51 and 52: Raadpleeg de onderstaande tabel voo
 • Page 53 and 54: Kabelschijf Zachte doek Schroef (+
 • Page 55 and 56: Technische gegevens f h1 h2 g d b a
 • Page 57 and 58: Informazioni sulla sicurezza Grazie
 • Page 59 and 60: Installazione del televisore a pare
 • Page 61 and 62: Accertarsi di lasciare uno spazio l
 • Page 63 and 64: Preparazione per l’installazione
 • Page 65 and 66: 2-b AVVERTENZA ˎˎAccertarsi che
 • Page 67 and 68: Installationsinformation för anvä
 • Page 69 and 70: Installera inte väggfästet på en
 • Page 71 and 72: Välja installationsplats 1 Välj i
 • Page 73 and 74: Se tabellen nedan för information
 • Page 75 and 76: Block Mjuk duk Skruv (+PSW 6 x 20)
 • Page 77 and 78: Specifikationer f h1 h2 g d b a c e
 • Page 79 and 80: Informacje dotyczące bezpieczeńst
 • Page 81 and 82: Montaż telewizora na ścianie Proc
 • Page 83 and 84: Zapewnić odpowiedni odstęp pomię
 • Page 85 and 86: Przygotowanie do montażu telewizor
 • Page 87 and 88: 2-b Sprawdzenie kompletności mont
 • Page 89 and 90: Informações de instalação para
 • Page 91 and 92: Instalar o suporte para montagem na
 • Page 93 and 94: Decidir sobre a localização da in
 • Page 95 and 96: Consulte a tabela em baixo para sab
 • Page 97 and 98:

  Parafuso (+PSW 6 x 20) Polia Pano

 • Page 99 and 100:

  Especificações f h1 h2 g d b a c

 • Page 101 and 102:

  Om sikkerhed Tak, fordi du har køb

 • Page 103 and 104:

  Montering af tv'et på væggen Mont

 • Page 105 and 106:

  Tegningen nedenfor viser, hvor stor

 • Page 107 and 108:

  Gør klar til montering af tv'et 1

 • Page 109 and 110:

  2-b Kontroller monteringen Kontrol

 • Page 111 and 112:

  Asennustiedot Sonyn seinäasennuski

 • Page 113 and 114:

  Älä asenna seinäasennuskiinnitin

 • Page 115 and 116:

  Asennuspaikan määrittäminen 1 M

 • Page 117 and 118:

  Katso jalustan sovittimen kiinnitys

 • Page 119 and 120:

  Ruuvi (+PSW 6 x 20) Hihnapyörä

 • Page 121 and 122:

  Tekniset tiedot f h1 h2 g d b a c e

 • Page 123 and 124:

  Om sikkerheten Takk for at du kjøp

 • Page 125 and 126:

  Installere TV-en på veggen Install

 • Page 127 and 128:

  La det være en passende klarering

 • Page 129 and 130:

  Forberede installasjonen av TV-en 1

 • Page 131 and 132:

  2-b Bekrefte fullføringen av inst

 • Page 133 and 134:

  Πληροφορίες εγκατά

 • Page 135 and 136:

  Εγκατάσταση της Επ

 • Page 137 and 138:

  Καθορισμός της θέσ

 • Page 139 and 140:

  Ανατρέξτε στον παρ

 • Page 141 and 142:

  Τροχαλία Μαλακό πα

 • Page 143 and 144:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 145 and 146:

  Duvar Askı Aparatı Güvenlik Bu

 • Page 147 and 148:

  Televizyonu duvara monte etme Monta

 • Page 149 and 150:

  Televizyon ile tavan ve duvar çık

 • Page 151 and 152:

  Televizyonun montajı için hazırl

 • Page 153 and 154:

  2-b Montajın tamamlandığını o

 • Page 155 and 156:

  Szerelési információk a Sony fal

 • Page 157 and 158:

  A fali konzolt ne szerelje fel olya

 • Page 159 and 160:

  A felszereléshez megfelelő hely k

 • Page 161 and 162:

  Az alap illesztőkeret elhelyezés

 • Page 163 and 164:

  Tárcsa Puha ruhadarab Csavar (+PS

 • Page 165 and 166:

  Műszaki adatok f h1 h2 g d b a c e

 • Page 167 and 168:

  Bezpečnostní opatření Děkujeme

 • Page 169 and 170:

  Montáž televizoru na zeď Montá

 • Page 171 and 172:

  Mezi televizorem a stropem a vyčn

 • Page 173 and 174:

  Příprava na montáž televizoru 1

 • Page 175 and 176:

  2-b Potvrzení dokončení montá

 • Page 177 and 178:

  Informácie týkajúce sa používa

 • Page 179 and 180:

  Montáž montážnej konzoly na ste

 • Page 181 and 182:

  Určenie miesta montáže 1 Určte

 • Page 183 and 184:

  Podľa nasledujúcej tabuľky určt

 • Page 185 and 186:

  Skrutka (+PSW 6 x 20) Kladka Mäk

 • Page 187 and 188:

  Technické údaje f h1 h2 g d b a c

 • Page 189 and 190:

  Despre siguranţă Vă mulţumim pe

 • Page 191 and 192:

  Instalarea televizorului pe perete

 • Page 193 and 194:

  Lăsaţi un spaţiu liber suficient

 • Page 195 and 196:

  Pregătirea instalării televizorul

 • Page 197 and 198:

  2-b Confirmarea finalizării insta

 • Page 199 and 200:

  Информация за монт

 • Page 201 and 202:

  Монтаж на конзола з

 • Page 203 and 204:

  Определяне на мяст

 • Page 205 and 206:

  Вижте таблицата по-

 • Page 207 and 208:

  Винт (+PSW 6 x 20) Макар

 • Page 209 and 210:

  Спецификации f h1 h2 g

 • Page 211 and 212:

  Название продукта

 • Page 213 and 214:

  Уcтaнaвливaйтe тeлeви

 • Page 215 and 216:

  Определение местоп

 • Page 217 and 218:

  Расположения крепл

 • Page 219 and 220:

  Винт (+PSW 6 x 20) Шкив

 • Page 221 and 222:

  Технические характ

 • Page 223 and 224:

  кронштейн для наст

 • Page 225 and 226:

  Встановлення телев

 • Page 227 and 228:

  Залиште достатній

 • Page 229 and 230:

  Підготовка до вста

 • Page 231 and 232:

  2-b ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ˎˎ

 • Page 233 and 234:

  Paigaldusteave Sony seinale paigald

 • Page 235 and 236:

  Ärge paigaldage seinakinnitust sei

 • Page 237 and 238:

  Paigalduskoha valimine 1 Tehke kind

 • Page 239 and 240:

  Aluse adapteri kinnituskoha jaoks v

 • Page 241 and 242:

  Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Pe

 • Page 243 and 244:

  Tehnilised andmed f h1 h2 g d b a c

 • Page 245 and 246:

  Drošība Pateicamies, ka iegādāj

 • Page 247 and 248:

  Televizora piestiprināšana pie si

 • Page 249 and 250:

  Starp televizoru un griestiem vai s

 • Page 251 and 252:

  Sagatavošanās televizora uzstād

 • Page 253 and 254:

  2-b Pārliecinieties, vai uzstād

 • Page 255 and 256:

  Tvirtinimo informacija norint naudo

 • Page 257 and 258:

  Nemontuokite prie sienos tvirtinamo

 • Page 259 and 260:

  Montavimo vietos pasirinkimas 1 Nus

 • Page 261 and 262:

  Norėdami sužinoti apie pagrindo a

 • Page 263 and 264:

  Skriemulys Minkštas skudurėlis S

 • Page 265 and 266:

  Techniniai duomenys f h1 h2 g d b a

 • Page 267 and 268:

  O varnosti Zahvaljujemo se vam za n

 • Page 269 and 270:

  Vgradnja televizorja na steno Posto

 • Page 271 and 272:

  Pazite na primerno razdaljo med tel

 • Page 273 and 274:

  Priprava na vgradnjo televizorja 1

 • Page 275 and 276:

  2-b Preverjanje vgradnje Preverite

 • Page 277 and 278:

  Informacije za instalaciju Sony nos

 • Page 279 and 280:

  Ne postavljajte nosač za postavlja

 • Page 281 and 282:

  Odlučivanje o mjestu postavljanja

 • Page 283 and 284:

  Pogledajte donju tablicu za položa

 • Page 285 and 286:

  Vijak (+PSW 6 x 20) Kolotur Mekan

 • Page 287 and 288:

  Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D

 • Page 289 and 290:

  Қауіпсіздік туралы

 • Page 291 and 292:

  Теледидарды қабырғ

 • Page 293 and 294:

  Теледидар мен төбе

 • Page 295 and 296:

  Теледидарды орнату

 • Page 297 and 298:

  2-b Орнатудың аяқта

 • Page 299 and 300:

  Informacije za montažu za upotrebu

 • Page 301 and 302:

  Ne postavljajte nosač za montažu

 • Page 303 and 304:

  Odlučivanje o mestu za postavljanj

 • Page 305 and 306:

  Pogledajte donju tabelu o mestu za

 • Page 307 and 308:

  Vijak (+PSW 6 x 20) Remenica Meka

 • Page 309 and 310:

  Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D

 • Page 311 and 312:

  HE ˎ ˎ ˎ על בטיחות תו

 • Page 313 and 314:

  התקנת הטלוויזיה על-

 • Page 315 and 316:

  * אפשר מרווח מתאים ב

 • Page 317 and 318:

  ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ 1 הכנה ל

 • Page 319 and 320:

  אישור השלמת ההתקנה