Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Néerlandais

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Néerlandais

Оставете

Оставете подходящо разстояние между телевизора, тавана и издадените части на стената, както е показано по-долу. Мерни единици: mm 300 100 100 2 Изберете вид монтаж на стена. Разстоянието от задната част на телевизора до стената може да се избере, както е показано по-долу. 2-a Стандартен монтаж 2-b Тесен монтаж Вижте таблицата от стъпка 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎКогато е избрано 2-b, достъпът до задните клеми е ограничен. 2-a 2-b 100 ˎˎЗа да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: ˋˋНе слагайте телевизора да лежи на плоската си страна, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. ˋˋНе слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. ˋˋНе покривайте телевизора с тъкан, като например пердета, или с предмети като вестници и др. ˋˋНе монтирайте телевизора, както е показано по-долу. Движението на въздуха е блокирано. 3 Монтирайте адаптера на основата като използвате винт (PSW 4x10) към основата (20) , ако сте избрали 2-a. BG Стена Забележка ˎˎАко възнамерявате да прекарате кабелите в стената, направете отвор в стената, за да вмъкнете кабелите преди началото на монтажа. За да предотвратите защипване на кабелите, направете отвор в стената извън периметъра на основата (20) , адаптер на основата и дистанционната втулка (20) , дистанционната втулка (60) . − 7 (BG) −

Вижте таблицата по-долу за местоположението на адаптерния фитинг за основата. Ако сте избрали 2-b, пропуснете тази стъпка. Име на модел KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Местоположение на куката b Монтаж на основата на стената ˎˎИзползвайте четири или повече винта с диаметър 8 mm или еквивалентни (не са доставени). Закрепете четирите винта в отворите на адаптера на основата с основата (20) (само 2-a). ˎˎМонтирайте основата (20) хоризонтално на стената. 2-a 4 Определете местата на винтовете за монтаж на основата (20) . Вижте спецификациите на страница 12. Когато изберете 2-a, използвайте следните позиции на отворите за адаптера на основата . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ˎˎСтената, на която ще бъде монтиран телевизорът, трябва да може да поддържа най-малко четири пъти теглото на телевизора (Направете справка с инструкциите за експлоатация на телевизора относно неговото тегло.) ˎˎОпределете здравината на стената, на която ще бъде монтиран телевизорът. Ако е необходимо, усилете стената достатъчно. 2-b − 8 (BG) −