Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Italien

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Italien

Ettevalmistus teleri

Ettevalmistus teleri paigaldamiseks 1 Eemaldage lauapealne alus telerilt. Pehme riie Märkus. ˎˎPaigutage teler kohta, millele on paigaldatud ekraanipinna kaitsmiseks pehme riie. ˎˎSeinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel ärge kasutage kruvisid, mis on eemaldatud lauapealselt aluselt. ˎˎHoidke eemaldatud lauapealset alust ja selle kruvisid kindlas, lastele kättesaamatus kohas. Teil läheb neid tarvis, kui soovite tulevikus telerit laual kasutada. Lauapealset alust ei saa eraldi osta. HOIATUS ˎˎVeenduge enne sisse lülitamist, kas teler on vertikaalasendis. Ebaühtlase pildi jaotumise vältimiseks ei ole lubatud telerit lülitada sisse siis, kui LCD-paneel on suunatud alla. ˎˎKui teleri pinnale avaldatakse survet või see saab lööke, võib teler puruneda või kahjustuda. ˎˎAsetage teler ekraan allpool stabiilsele ja tasasele pinnale nii, et lauapealne alus oleks üle pinna serva. Kui teleri ekraanipind ja lauapealse aluse alumine osa on samal tasapinnal, võib see tekitada ebastabiilse töötingimuse ja telerit kahjustada. ˎˎKui eemaldate telerilt lauapealset alust, hoidke lauapealset alust kindlalt mõlema käega. 2 Kinnitage seinale paigaldamise kinnituse kinnitusdetailid. Kontrollige kinnitusdetaile vastavalt jaotise „Osade kontroll” lõigule „Komplektis SU-WL450-ga” lk 5. Märkus. ˎˎKinnitage kinnitusdetailid tugevalt kruvidega. ˎˎKui kasutate elektroonilist kruvikeerajat, seadistage kinnitusmomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ˎˎHoidke kasutamata detaile hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas. Hoidke see juhend hilisemaks lugemiseks alles. Standardpaigaldus (2-a) Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Pehme riie Õhuke paigaldus (2-b) Kruvi (+PSW 6 x 50) Rihm Märkus. ˎˎSeda kinnitusstiili kasutades ei saa te kasutada mõnesid teleri tagaküljel olevaid klemme. Vaherõngas (60 mm) EE − 9 (EE) −

Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Pehme riie Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihm Vaherõngas (20 mm) Teleri paigaldamine seinale 1 Ühendage vajalikud kaablid teleriga. Ühendage kaablid enne teleri paigaldamist seinale. Pärast teleri paigaldamist ei saa kaableid ühendada. Vaadake kasutusjuhendit, mis on teleriga kaasas. Märkus. ˎˎLaske kaablite vedamine seina seest teha litsentsitud töövõtjal. ˎˎSiduge ühenduskaablid enne teleri seinale paigaldamist omavahel kokku, et vältida nendele astumist. 2 Kinnitage teler aluse külge. ˎˎRihmarataste kohtade määramiseks alusele toetamiseks vaadake lk 8 jaotise „Paigalduskoha valimine” sammus 3 olevat tabelit. ˎˎHoidke telerist kahe käega tugevalt kinni ja toetage teleri tagaküljele kinnitatud rihmarattad ettevaatlikult alusele ning veenduge, et aukude kujud sobivad. ˎˎPärast teleri paigaldamist seinale veenduge, et rihmarattad on tugevalt alusele kinnitunud. 2-a − 10 (EE) −