Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Turvallisuus Kiitos,

Turvallisuus Kiitos, että päätit ostaa tämän tuotteen. Asiakkaille Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Asennus on annettava Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun asentajan tehtäväksi, ja turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota asennuksen aikana. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) lakisääteisiin oikeuksiisi. Sony-jälleenmyyjille Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen. Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen oikeaoppinen käsittely sekä tärkeät varotoimet onnettomuuksien estämiseksi. Muista lukea tämä ohje huolellisesti ja käyttää tuotetta oikein. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Asiakkaille VAROITUS Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun tai tuotteen putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko tai kuolema. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. Pidä lapset poissa asennusalueelta asennuksen aikana. Jos seinäasennuskiinnitintä tai televisiota ei asenneta oikein, seurauksena voi olla seuraavat onnettomuudet. Muista jättää asennus valtuutetun asentajan tehtäväksi. Televisio saattaa pudota ja aiheuttaa mustelmia, murtumia tai muun vakavan henkilövahingon. Jos seinä, johon seinäasennuskiinnitin asennetaan, on epävakaa, epätasainen tai se ei ole kohtisuorassa lattiaan nähden, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Seinän on pystyttävä kantamaan vähintään neljä kertaa television paino. (Katso TV:n paino sen käyttöohjeista.) Jos seinäasennuskiinnitintä ei ole asennettu seinälle tarpeeksi tukevasti, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä kohdista seinäasennuskiinnittimeen television lisäksi muuta kuormaa. Älä ravista televisiota vasemmalle/oikealle tai ylös/alas. Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä nojaa tai riipu televisiosta. Älä nojaa tai riipu televisiosta, sillä se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon. VAROTOIMET Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko. Älä käytä liikaa voimaa tuotteen puhdistuksen tai huollon yhteydessä. Älä paina television yläsivulta liialla voimalla. Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Sonyn tuotteet on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Jos tuotteita käytetään väärin, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun, tuotteen kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko. Huomioi turvallisuutta koskevat varotoimet tällaisten onnettomuuksien estämiseksi. VAROTOIMET Määritetyt tuotteet Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi sille määritettyjen televisioiden kanssa. Tarkista TV:n käyttöohjeista, että seinäasennuskiinnitintä voidaan käyttää. Muista antaa television siirtäminen tai irrottaminen valtuutetun asentajan tehtäväksi. Jos muut kuin valtuutetut asentavat kuljettavat tai irrottavat television, se saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varmista, että televisiota kantamassa tai irrottamassa on vähintään kaksi henkilöä. Älä irrota ruuveja tms. television kiinnityksen jälkeen. Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä tee muutoksia seinäasennuskiinnittimen osiin. Jos näin tehdään, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä asenna muita laitteita kuin määritelty tuote. Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sille määritetyn tuotteen kanssa. Jos asennat muun kuin määritetyn laitteen, se saattaa pudota ja rikkoutua ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varotoimet Jos seinäasennuskiinnittimeen asennettua televisiosta käytetään pitkään, television takana tai yläpuolella oleva seinäpinta voi värjääntyä tai tapetti irrota seinämateriaalista riippuen. Jos seinäasennuskiinnitin irrotetaan sen seinään asentamisen jälkeen, seinään jää ruuvinreiät. Älä käytä seinäasennuskiinnitintä paikassa, johon kohdistuu mekaanista tärinää. Seinäasennuskiinnittimen asentaminen Sony-jälleenmyyjille VAROITUS Seuraavat ohjeet ovat ainoastaan Sony-jälleenmyyjille. Muista lukea edellä olevat turvallisuusvarotoimet ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana. FI − 3 (FI) −

Älä asenna seinäasennuskiinnitintä seinäpintoihin, joissa television kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta. Älä asenna seinäasennuskiinnitintä pylvääseen tai vastaaviin seinäpintoihin, joissa television kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta. Jos henkilö tai esine osuus television ulkonevaan kulmaan tai sivuun, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko. Älä asenna televisiota ilmastointilaitteen ylä- tai alapuolelle. Jos televisio altistuu ilmastointilaitteen vesivuodoille tai ilmavirralle pitkiä aikoja, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai television toimintahäiriö. Muista asentaa seinäasennuskiinnitin tukevasti seinään tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Muista käyttää seinämateriaalille sopivia ruuveja ja asenna yksikkö tukevasti vähintään neljällä 8 mm:n ruuvilla (tai vastaavalla). Muista koota kiinnitin oikein noudattamalla tässä käyttöohjeessa selitettyä menetelmää. Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa televisiota. Muista kiristää ruuvit kunnolla tarkoitettuihin kohtiin. Jos näin ei tehdä, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varo kohdistamasta televisioon iskuja asennuksen aikana. Jos televisioon kohdistuu isku, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Televisio on asennettava seinään, joka on sekä kohtisuora että tasainen. Jos näin ei tehdä, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Kun televisio on asennettu oikein, kiinnitä kaapelit kunnolla. Jos henkilöitä tai esineitä sotkeutuu kaapeleihin, seurauksena saattaa olla henkilövahinko tai television vahingoittuminen. Älä anna virtajohdon ja liitäntäkaapelin jäädä puristuksiin. Jos virtajohto tai liitäntäkaapeli jää puristuksiin laitteen ja seinän väliin tai niitä taitetaan tai kierretään voimalla, sisäiset johtimet voivat tulla näkyviin ja seurauksena on oikosulku tai katkos. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Muista käyttää toimitettuja ruuveja ja kiinnitysosia oikein ja noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Jos käytät korvaavia osia, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa televisiota. Seinäasennuskiinnittimen seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Käytä seinämateriaalille ja -rakenteelle sopivia ruuveja, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen. − 4 (FI) −