Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Instalační informace k

Instalační informace k používání nástěnného držáku Sony (SU-WL450) Podporované modely: KDL-49WD75 / 43WD75 / 32WD75 * U jednotlivých názvů modelů označuje „“ čísla a/nebo znaky popisující jednotlivé konkrétní modely. Pro zákazníky Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami. Pro prodejce a dodavatele Sony Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost. Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese váhu televizoru. Připevnění tohoto produktu na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací. Pro bezpečnost a řádnou instalaci se řiďte návodem k obsluze nástěnného držáku, počátečními instrukcemi televizoru a pokyny v tomto návodu. − 2 (CZ) −

Bezpečnostní opatření Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Informace pro zákazníky Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Proto montáž tohoto produktu svěřte prodejcům nebo licencovaným dodavatelům společnosti Sony a během montáže dodržujte uvedená bezpečnostní opatření. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením, nesprávnou montáží nebo montáží jiného než uvedeného produktu. Vaše zákonná práva (pokud existují) nejsou omezena. Informace pro prodejce společnosti Sony Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Důkladně si pročtěte tento návod k použití, abyste montáž mohli provést v souladu s bezpečnostními pokyny. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením nebo nesprávnou montáží. Po provedení montáže tento návod vraťte zákazníkovi. Tento návod k použití popisuje správnou manipulaci s produktem a obsahuje důležitá upozornění, jejichž dodržování brání vzniku nehod. Tento návod si důkladně pročtěte a používejte produkt správným způsobem. Tento návod uschovejte pro budoucí použití. Produkty od společnosti Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Pokud nebudete produkt používat správně, může dojít k vážnému zranění ohněm, elektrickému šoku nebo v důsledku převrácení nebo pádu produktu. Aby k takovým nehodám nedošlo, vždy dodržujte uvedená bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ Určené produkty Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití s určenými televizory. V příslušných Návodech k použití k televizorům najdete informace o tom, se kterými televizory je možné nástěnný držák používat. Informace pro zákazníky VAROVÁNÍ Pokud nebudete dodržovat následující bezpečnostní opatření, může dojít k vážným zraněním nebo smrti v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo pádu produktu. Proto montáž tohoto produktu svěřte licencovaným dodavatelům a během montáže nedovolte malým dětem pobývat v blízkosti produktu. Pokud konzolu pro montáž na zeď nebo televizor nenamontujete správně, může dojít k následujícím nehodám. Montáž svěřte licencovaným dodavatelům. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění, například zhmoždění nebo zlomeninu. Pokud zeď, na kterou chcete konzolu namontovat, není stabilní, rovná a kolmá k podlaze, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Stěna by měla unést hmotnost alespoň čtyřnásobku hmotnosti televizoru. (Informace o hmotnosti najdete v Návodu k použití televizoru.) Pokud není montáž konzoly na zeď dostatečně pevná, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Přenos nebo demontáž televizoru svěřte licencovaným dodavatelům. Pokud přenos nebo demontáž televizoru provádí jiné osoby než licencovaní dodavatelé, může televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Přenos nebo demontáž televizoru musí provádět nejméně dvě osoby. Po montáži televizoru nevytahujte šrouby atd. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Součásti konzoly pro montáž na zeď nijak neupravujte. V opačném případě by mohla konzola spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Na konzolu nemontujte žádná jiná než určená zařízení. Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití pouze s určenými zařízeními. Pokud na ni namontujete jiné než určené zařízení, mohlo by spadnout nebo se rozlomit a způsobit zranění nebo poškození majetku. Zabraňte tomu, aby na konzolu působila jiná zátěž než televizor. Netřeste televizorem doleva/doprava, nahoru/ dolů. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. O televizor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte. O televizor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte, protože by na vás mohl spadnout a způsobit vážné zranění. UPOZORNĚNÍ Pokud nebudete dodržovat následující opatření, může dojít ke zranění nebo poškození majetku. Během čištění nebo provádění údržby na produkt nevyvíjejte nadměrnou sílu. Na horní část televizoru nevyvíjejte sílu. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Bezpečnostní opatření Pokud používáte televizor namontovaný na konzole na zeď dlouhou dobu, barva stěny za nebo nad televizorem se může změnit nebo může dojít k odlepení tapety, v závislosti na materiálu stěny. Pokud po montáži na zeď konzolu odstraníte, zůstanou po ní díry na šrouby. Konzolu pro montáž na zeď nepoužívejte na místech, na která působí mechanické otřesy. Montáž konzoly na zeď Informace pro prodejce společnosti Sony VAROVÁNÍ Následující pokyny jsou určeny pouze pro prodejce společnosti Sony. Pročtěte si výše uvedené pokyny a během montáže, údržby a kontroly tohoto produktu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti. CZ − 3 (CZ) −