Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Určení místa

Určení místa montáže 1 Rozhodněte se, kam chcete konzolu upevnit. Ujistěte se, že je na zdi na televizor dostatek prostoru a že zeď unese alespoň čtyřnásobek hmotnosti televizoru. Informace o montáži televizoru na zeď naleznete v následující tabulce. Informace o hmotnosti televizoru najdete v Návodu k použití televizoru. Běžná montáž Montáž u stěny 80 Střed obrazovky Jednotka: mm Název modelu KDL- Rozměry obrazovky Rozměr ve středu obrazovky Délka pro montáž Běžná montáž Montáž u stěny 49WD75 1 093 640 54 386 109 67 43WD75 960 565 95 386 108 67 32WD75 717 429 76 229 121 79 Poznámka ˎˎHodnoty v tabulce se v závislosti na instalaci mohou mírně lišit. ˎˎKdyž televizor namontujete na zeď, bude se horní strana televizoru mírně naklánět vpřed. − 6 (CZ) −

Mezi televizorem a stropem a vyčnívajícími částmi stěny ponechejte dostatečný prostor, jak je znázorněno níže. Jednotka: mm 300 100 100 2 Zvolte styl montáže na zeď. Vzdálenost zadní části televizoru od stěny můžete zvolit z následujících možností. 2-a Standardní montáž 2-b Úzká montáž Viz tabulku kroku 1. VAROVÁNÍ ˎˎKdyž zvolíte možnost 2-b, bude přístup k zadním konektorům omezený. 2-a 2-b 100 ˎˎAbyste zajistili řádnou ventilaci a zabránili hromadění nečistot nebo prachu: ˋˋNepokládejte televizor naplocho, neinstalujte ho vzhůru nohama, obrazovkou ke stěně ani na bok. ˋˋNeumisťujte televizor na polici, koberec, postel ani do skříně. ˋˋNezakrývejte televizor látkou, například záclonami, ani takovými předměty, jako jsou noviny apod. ˋˋNeinstalujte televizor, jak je znázorněno níže. Cirkulace vzduchu je blokována. 3 Když je zvolena možnost 2-a, připevněte adaptér základny pomocí šroubu (PSW 4x10) k základně (20) . CZ Stěna Poznámka ˎˎPokud máte v plánu kabely vést ve stěně, před začátkem montáže vyvrtejte ve zdi otvor pro kabely. Aby nedošlo ke skřípnutí kabelů, připravte otvor ve zdi mimo obvod základny (20) , adaptér základny a rozpěrky (20) , rozpěrky (60) . − 7 (CZ) −