Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Croate

Montáž TV prijímača

Montáž TV prijímača na stenu Postup montáže sa líši v závislosti od TV prijímača. Na inštaláciu televízneho prijímača na stenu použite montážnu konzolu na stenu SU-WL450. Kontrola dielov Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL450 ˎˎSkontrolujte, či boli dodané všetky diely. Podstavec (20) (1) Kladka (2) Poznámka ˎˎAk je TV prijímač pripevnený k stolovému stojanu, najprv ho zo stolového stojana odmontujte. Pri pripájaní stolového stojana postupujte podľa krokov uvedených v návode na spustenie v opačnom poradí. ˎˎPred pripevnením upevňovacích častí montážnej konzoly na stenu alebo pri odpájaní stolového stojana položte televízny prijímač obrazovkou nadol na rovný a stabilný povrch zakrytý hrubou jemnou tkaninou, aby sa nepoškodil povrch displeja LCD TV prijímača. ˎˎOdskrutkované skrutky uložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. PSW 6x20 (4) Dištančná vložka (20) (2) PSW 4x20 s vložkou (2) Remeň (1) Príprava na montáž ˎˎPred montážou si pripravte návod na obsluhu TV prijímača. ˎˎPred montážou si pripravte skrutkovač Phillips vhodný na príslušné skrutky. ˎˎStanovte montážnu polohu TV prijímača. ˎˎPripravte si štyri alebo viac skrutiek s priemerom 8 mm a jednu skrutku s priemerom 5 mm alebo ekvivalentné skrutky (nedodávajú sa). Vyberte skrutky vhodné pre materiál steny. Vložka (20) (M4) (2) Adaptér podstavca (2) Dištančná vložka (60) (2) PSW 4x20 (2) PSW 4x10 (8) PSW 6x50 (2) SK Vložka (M4) (2) PSW 4x50 (2) Montážny nástavec na stenu (S) (2) Dištančná vložka (2) Podložka (1) PSW 5x12 (1) − 5 (SK) −

Určenie miesta montáže 1 Určte miesto montáže. Stena musí byť dostatočne priestranná a mať nosnosť minimálne štvornásobku hmotnosti televízneho prijímača. Pozrite si nasledujúcu tabuľku, kde nájdete informácie o montáži TV prijímača na stenu. Informáciu o hmotnosti TV prijímača nájdete v návode na obsluhu TV prijímača. Štandardná montáž Montáž s krátkou vzdialenosťou 80 Stredový bod obrazovky Jednotka: mm Názov modelu KDL- Rozmery displeja Stredový rozmer obrazovky Dĺžka pre montáž Štandardná montáž Montáž s krátkou vzdialenosťou 49WD75 1 093 640 54 386 109 67 43WD75 960 565 95 386 108 67 32WD75 717 429 76 229 121 79 Poznámka ˎˎHodnoty v tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť. ˎˎKeď je televízny prijímač nainštalovaný na stene, horný okraj televízneho prijímača je mierne naklonený dopredu. − 6 (SK) −