Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Danois

Skrue (+PSW 6 x 20)

Skrue (+PSW 6 x 20) Trisse Blødt underlag Skrue (+PSW 6 x 20) Afstandsstykke (20 mm) Bælte Vægmontering af tv'et 1 Slut de nødvendige kabler til tv'et. Sørg for at tilslutte kablerne før montering af tv'et på væggen. Du kan ikke tilslutte kablerne, når tv'et er monteret. Se Betjeningsvejledningen, der følger med dit TV. Bemærk ˎˎLad en autoriseret person trække kablerne i væggen. ˎˎSaml tilslutningskablerne, så de ikke bliver trådt på før vægmontering. 2 Monter tv'et på basen. ˎˎFor placering af trisserne på basen, se oversigten i trin 3 i afsnittet "Find en placering" på side 8. ˎˎHold tv'et sikkert med begge hænder, og hæng forsigtigt trisserne , som er fastgjort bag på tv'et, til basen, og bemærk hullernes form. ˎˎEfter montering af tv'et på væggen kontrolleres, at trisserne er fastgjort korrekt i basen. 2-a − 10 (DK) −

2-b Kontroller monteringen Kontroller følgende punkter. ˎˎTrisserne skal hænge ordentligt i basen. ˎˎLedningen og kablet må ikke være snoet eller klemt. ˎˎBæltet skal være stramt uden at hænge. ADVARSEL ˎˎForkert placering af strømkablet osv. kan medføre brand eller give elektrisk stød, hvis der opstår en kortslutning. Kontroller, at monteringen er sikker. Flere oplysninger Hvis tv'et skal afmonteres, udføres monteringsproceduren i omvendt rækkefølge. ADVARSEL ˎˎSørg for, at der er mindst to personer til at bære tv'et. 3 Sådan forhindres, at tv'et bund flytter sig. ˎˎFastgør bæltet ordentligt til væggen. 2-a 2-b ADVARSEL ˎˎSørg for, at der er mindst to personer til at bære tv'et. ˎˎBrug en skrue med en diameter på 5 mm eller tilsvarende (medfølger ikke). Bemærk ˎˎPrøv forsigtigt at trække tv'ets bund mod dig selv for at sikre dig, at det ikke kan flyttes fremad. Hvis bunden kan flyttes, er den ikke fastgjort korrekt, og bæltet skal sikres ordentligt igen. DK − 11 (DK) −