Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Danois

2-b Kontrollera att

2-b Kontrollera att installationen har slutförts Kontrollera följande punkter. ˎˎBlocken hänger ordentligt på basen. ˎˎSladden och kabeln inte har vridits eller kommit i kläm. ˎˎRemmen är åtdragen och inte hänger slappt. VARNING ˎˎFelaktig placering av nätkabeln etc. leda till brand eller elektriska stötar till följd av en kortslutning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du kontrollerar att installationen har slutförts. Övrig information Ta bort TV:n genom att utföra installationsförfarandet i omvänd ordning. VARNING ˎˎSe till så att minst två personer hjälps åt att bära TV:n. 3 Förhindra att TV:ns nedre del flyttar sig. ˎˎSpänn åt remmen och fäst den ordentligt i väggen. 2-a 2-b VARNING ˎˎSe till så att minst två personer hjälps åt att hålla i TV:n när den tas bort. SE ˎˎAnvänd en skruv på 5 mm i diameter eller liknande (medföljer ej). Obs! ˎˎFörsök dra TV:ns nedre del mot dig för att se till att den inte rör sig. Om TV:n rör sig sitter den inte fast som den ska och remmen måste dras åt ytterligare. − 11 (SE) −

Specifikationer f h1 h2 g d b a c e Mått: (cirka.) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (fall 2-b) h2 : 60 (fall 2-a) Vikt (endast bas): (cirka.) [kg] 0,8 Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. − 12 (SE) −