Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Polonais

Pamatnes pārejas

Pamatnes pārejas uzstādīšanas vietu skatiet turpmākajā tabulā. Ja izvēlēta 2-b. iespēja, izlaidiet šo darbību. Modeļa nosaukums KDL- 49WD75 43WD75 32WD75 a b c d Āķa atrašanās vieta b Pamatnes piestiprināšana pie sienas ˎˎIzmantojiet četras vai vairāk 8 mm diametra skrūves vai līdzvērtīgas (nav iekļautas komplektā). ˎˎIeskrūvējiet četras skrūves pamatnes adaptera atverēs, ar pamatni (20) (tikai 2-a). ˎˎPamatni (20) uz sienas uzstādiet horizontāli. 2-a 4 Izvēlieties, kurās vietās skrūvēsit skrūves, lai piestiprinātu pamatni (20) . Skatiet specifikācijas 12. lapā. Ja atlasīta 2-a. iespēja, izmantojiet pamatnes adaptera atveres. BRĪDINĀJUMS! ˎˎSienai, pie kuras tiks stiprināts televizors, jāspēj noturēt svars, kas ir vismaz četras reizes lielāks par televizora svaru (sava televizora svaru skatiet ekspluatācijas norādījumos). ˎˎNosakiet tās sienas izturību, pie kuras stiprināsit televizoru. Ja vajadzīgs, pastipriniet sienu. 2-b − 8 (LV) −

Sagatavošanās televizora uzstādīšanai 1 Atvienojiet no televizora galda statīvu. Mīksts audums Piezīme ˎˎLai nepieļautu ekrāna virsmas bojājumus, noteikti novietojiet televizoru uz virsmas, kas pirms tam pārklāta ar mīkstu audumu. ˎˎUzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, neizmantojiet no galda statīva izskrūvētās skrūves. ˎˎGādājiet, lai galda statīvs un izskrūvētās skrūves glabātos drošā, bērniem nesasniedzamā vietā. Tās būs nepieciešamas, ja vēlēsities atkal novietot televizoru uz galda. Galda statīvu nevar iegādāties atsevišķi. BRĪDINĀJUMS! ˎˎPirms ieslēgšanas noteikti novietojiet televizoru vertikālā stāvoklī. Lai nepieļautu attēla nevienmērību, televizoru nedrīkst ieslēgt, ja LCD panelis ir vērsts uz leju. ˎˎJa televizora virsma tiek pakļauta spiedienam vai triecienam, televizors var saplīst vai var tikt sabojāts. ˎˎNovietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz stabilas, līdzenas virsmas tā, lai galda statīvs atrastos pāri virsmas malai. Novietojot televizora ekrānu un galda statīva pamatni uz tās pašas līdzenās virsmas, var rasties nestabils darba stāvoklis, kas var sabojāt televizoru. ˎˎAtvienojot galda statīvu no televizora, cieši turiet galda statīvu ar abām rokām. 2 Piestipriniet sienas montāžas kronšteina stiprinājuma elementus. Pārbaudiet stiprinājuma elementus, skatot 5. lappusē sadaļas “Detaļu pārbaude” nodaļu “Komplektā ar SU-WL450”. Piezīme ˎˎCieši pieskrūvējiet stiprinājuma elementus. ˎˎJa tiek izmantots elektriskais skrūvgriezis, iestatiet griezes momentu uz apm. 1,5 Nm {15 kgf/cm}. ˎˎNoteikti uzglabājiet neizmantotos elementus drošā vietā turpmākai lietošanai. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Parastā montāža (2-a) Skrūve (+PSW 6 x 20) Trīsis Mīksts audums Kompaktā montāža (2-b) Skrūve (+PSW 6 x 50) Saite Starplika (60 mm) Piezīme ˎˎIzmantojot šāda veida montāžu, nevarēsit lietot dažas televizora aizmugurē esošās pieslēgumvietas. LV − 9 (LV) −