Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Polonais

Specifikācijas f h1 h2

Specifikācijas f h1 h2 g d b a c e Izmēri: (aptuveni) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (2-b variants) h2 : 60 (2-a variants) Svars (pamatne): (aptuveni) [kg] 0,8 Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. − 12 (LV) −

Tvirtinimo informacija norint naudoti „Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį (SU-WL450) Palaikomi modeliai: KDL-49WD75 / 43WD75 / 32WD75 * IFaktinių modelių pavadinimuose „“ rodo konkrečiai kiekvienam modeliui priskiriamus numerius ir (arba) ženklus. Pirkėjams Siekiant apsaugoti gaminį ir užtikrinti saugumą, „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad televizorių pritvirtintų „Sony“ prekybos atstovai arba licencijuoti tiekėjai. Nemėginkite jį tvirtinti patys. „Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams Tvirtindami šį gaminį, atlikdami jo reguliarią priežiūrą ir patikrinimą, visą dėmesį skirkite saugumui. Norint pritvirtinti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos, ypač nustatant, ar siena galės išlaikyti televizoriaus svorį. Pasirūpinkite, kad „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai pritvirtintų šį gaminį prie sienos. Tvirtinant pakankamas dėmesys turi būti skirtas saugumui. „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl netinkamo pernešimo ar montavimo. Siekdami užtikrinti saugumą ir tinkamai pritvirtinti, vykdykite prie sienos tvirtinamo laikiklio Eksploatacijos instrukcijas, televizoriaus Paleisties vadove ir šiame vadove pateikiamus nurodymus. − 2 (LT) −