Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Polonais

Śruba (+PSW 6 x 20)

Śruba (+PSW 6 x 20) Kółko Miękka szmatka Śruba (+PSW 6 x 20) Podkładka dystansowa (20 mm) Pasek Montaż telewizora na ścianie 1 Podłączyć niezbędne kable do telewizora. Kable należy podłączyć przed zamontowaniem telewizora na ścianie. Po zamontowaniu telewizora podłączenie kabli będzie niemożliwe. Patrz instrukcja obsługi dołączona do telewizora. Uwaga ˎˎNależy zlecać prowadzenie kabli w ścianie licencjonowanym wykonawcom. ˎˎZwiązać razem kable łączące w celu zapobieżenia nadepnięciu na nie przed zamontowaniem na ścianie. 2 Zamontować telewizor na podstawie. ˎˎOdnośnie do lokalizacji kółek do zawieszania na podstawie patrz tabela dla kroku 3 w sekcji „Wybór miejsca montażu” na stronie 8. ˎˎPrzytrzymać mocno telewizor dwiema rękami i delikatnie zawiesić kółka zamocowane do tylnej części telewizora na podstawie, zgodnie z kształtem otworów. ˎˎPo zamontowaniu telewizora na ścianie sprawdzić, czy kółka są pewnie osadzone w podstawie. 2-a − 10 (PL) −

2-b Sprawdzenie kompletności montażu Sprawdzić następujące pozycje. ˎˎCzy kółka są pewnie osadzone w podstawie. ˎˎCzy przewód i kable nie są skręcone ani zaciśnięte. ˎˎCzy pasek nie jest luźny. OSTRZEŻENIE ˎˎNieprawidłowe umieszczenie przewodu zasilającego itp. może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym na skutek zwarcia. Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić kompletność montażu. OSTRZEŻENIE ˎˎDo przenoszenia telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. 3 Zapobieganie odchylaniu się dolnej części telewizora. ˎˎNaciągnąć pasek i zamocować go mocno do ściany. 2-a 2-b Pozostałe informacje W celu zdemontowania telewizora należy wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności. OSTRZEŻENIE ˎˎDo demontażu telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. PL ˎˎUżyć śruby o średnicy 5 mm lub odpowiednika (niedostarczona). Uwaga ˎˎSpróbować delikatnie pociągnąć telewizor do siebie, aby sprawdzić, czy jest on dobrze zamontowany. Jeśli telewizor poruszy się, oznacza to, że nie jest prawidłowo zamontowany i należy mocniej naciągnąć pasek . − 11 (PL) −