Views
4 months ago

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Norvégien

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Norvégien

Settings Avbryte

Settings Avbryte DEMO-modus Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises når kilden er deaktivert og klokken vises. 1 Trykk MENU, drei kontrollknappen for å velge [GENERAL] og trykk deretter på den. 2 Drei kontrollknappen for å velge [SET DEMO], og trykk deretter på den. 3 Drei kontrollknappen for å velge [SET DEMO-OFF], og trykk deretter på den. Innstillingen er fullført. 4 Trykk på (tilbake) to ganger. Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/ avspillingsmodus. Grunnleggende innstillinger Du kan velge innstillinger i følgende oppsettskategorier: generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND), skjermoppsett (DISPLAY) 1 Trykk på MENU. 2 Drei kontrollknappen for å velge innstillingskategori, og trykk deretter på den. Hvilke alternativer som kan angis, varierer avhengig av kilde og innstillinger. 3 Drei kontrollknappen for å velge ønsket alternativ og trykk deretter på den. Gå tilbake til forrige skjermbilde Trykk (tilbake). Generelt oppsett (GENERAL) AREA Angir området/regionen for bruk av denne enheten: [EUROPE], [RUSSIA]. Hvis den aktuelle innstillingen for område/ region endres, blir denne enheten tilbakestillt, og deretter vises klokken. (Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og klokken vises.) DEMO (demonstrasjon) Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF]. CLOCK-ADJ (klokkeinnstilling) (side 6) CAUT ALM (alarm) Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 5). (Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og klokken vises.) BEEP Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF]. AUTO OFF Slås av automatisk etter et ønsket tidsrom når enheten slås av. [ON] (30 minutter), [OFF]. STEERING Registrerer/tilbakestiller innstillingen av fjernkontrollen på rattet. (Tilgjengelig når enheten er tilkoblet med tilkoblingskabelen (medfølger ikke).) (Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og klokken vises.) STR CONTROL (rattkontroll) Velger inndatamodus for den tilkoblede fjernkontrollen. Vær nøye med å matche inndatamodusen med den tilkoblede fjernkontrollen før bruk for å forhindre funksjonsfeil. CUSTOM Inndatamodus for fjernkontrollen på rattet PRESET Inndatamodusen for den kablede fjernkontrollen som deaktiverer fjernkontrollen på rattet (velges automatisk når [RESET CUSTOM] utføres). 10NO

EDIT CUSTOM Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–) på fjernkontrollen på rattet: Drei kontrollknappen for å velge funksjonen du vil tilordne til fjernkontrollen på rattet, og trykk på den. Mens [REGISTER] blinker holder du inne knappen på fjernkontrollen på rattet som du vil tilordne funksjonen til. [REGISTERED] vises når registreringen er fullført. Hvis du vil registrere flere funksjoner, gjentar du trinn og . (Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn på [CUSTOM].) RESET CUSTOM Tilbakestiller innstillingen for fjernkontrollen på rattet: [YES], [NO]. (Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn på [CUSTOM].) Merknader • Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke knappene på denne enheten. For din egen sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør innstillingen. • Hvis det oppstår feil under registreringen, beholdes all informasjon som er registrert tidligere. Start registreringen på nytt fra den funksjonen der feilen oppstod. • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om bilkompatibilitet, går du til kundestøtteområdet som er angitt på baksiden. USB MODE Endrer USB-modusen: [ANDROID], [MSC/MTP]. (Bare tilgjengelig når USB-kilde er valgt.) CT (klokke) Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF]. AF/TA (alternative frekvenser / trafikkmelding) Velger innstillingen for alternative frekvenser (AF) og trafikkmeldinger (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF]. REGIONAL Begrenser mottaket til en bestemt region: [ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig med FM-mottak.) BTM (best tuning memory) (side 7) (Bare tilgjengelig når tuneren er valgt.) FIRMWARE (Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og klokken vises.) Ser etter eller oppdaterer fastvareversjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til kundestøtteområdet som er oppført på baksiden av denne bruksanvisningen. FW VERSION (fastvareversjon) Viser gjeldende fastvareversjon. FW UPDATE (fastvareoppdatering) Starter prosessen med å oppdatere fastvaren: [YES], [NO]. Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren. Under oppdateringen må du ikke slå av tenningen til OFF-posisjon og heller ikke fjerne USB-enheten. Lydoppsett (SOUND) Denne oppsettmenyen kan også åpnes ved å trykke på SOUND. EQ10 PRESET Velger mellom ti equalizer-kurver og deaktivert: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]. Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for hver kilde. * [KARAOKE] reduserer vokallyd, men kan ikke fjernes helt under avspilling. Bruk av mikrofon støttes ikke heller. EQ10 CUSTOM Stiller inn [CUSTOM] på EQ10. Stiller inn equalizer-kurven: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz. Volumet kan justeres i trinn på 1 dB, fra -6 dB til +6 dB. BALANCE Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15]. 11NO