Views
9 months ago

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Letton

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Letton

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation

4-595-966-11(1) (LV) FM/MW/LW Kompaktdisku atskaņotājs Lietošanas instrukcijas LV Kā atcelt demonstrācijas (DEMO) rādījumu, sk. 10. lpp. Lai iegūtu informāciju par savienošanu/uzstādīšanu, sk. 22. lpp. CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U