Views
7 months ago

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Croate

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Croate

Jedinicu iz sigurnosnog

Jedinicu iz sigurnosnog razloga postavite na upravljačku ploču automobila jer se stražnja strana uređaja zagrijava prilikom upotrebe. Pojedinosti potražite u odjeljku „Povezivanje/postavljanje” (str. 22). Proizvedeno u Tajlandu Svojstva laserske diode Trajanje emisije: kontinuirano Izlazna snaga lasera: manje od 53,3 μW (Ova izlazna vrijednost jest vrijednost izmjerena na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva na optičkom čitaču s otvorom blende od 7 mm.) Radni napon i ostale informacije navedeni su na nazivnoj pločici na dnu kućišta. Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a. Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija Zbrinjavanje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada) Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju. Upozorenje ako kontaktna brava vašeg automobila nema položaj za dodatnu opremu (ACC) Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF (str. 11). Uređaj će se u potpunosti i automatski isključiti u namješteno vrijeme nakon isključenja, čime se sprječava pražnjenje baterije. Ako funkcija AUTO OFF nije namještena, prilikom svakog isključenja kontakta pritisnite i držite gumb OFF sve dok se ne isključi prikaz. Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge koje pruža treća strana Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima. 2HR

Sadržaj Vodič kroz dijelove i kontrole. . . . . . . . . . . . 4 Početak rada Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . 5 Resetiranje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Postavljanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . 6 Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Slušanje radija Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Upotreba radijskog podatkovnog sustava (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Reprodukcija Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Reprodukcija s USB uređaja. . . . . . . . . . . . . 9 Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . . 9 Postavke Poništavanje DEMO načina rada . . . . . . . . 10 Rad osnovnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . . 10 Općenito postavljanje (GENERAL). . . . . . . . 11 Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . 12 Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . 13 Dodatne informacije Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . . 13 Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Povezivanje/postavljanje Oprez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . . 22 Spajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3HR