Views
9 months ago

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Lituanien

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Lituanien

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation

4-595-966-11(1) (LT) FM/MW/LW Kompaktinių diskų leistuvas Naudojimo instrukcija LT Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 11 psl. Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 22 psl. CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U