Views
9 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Italien

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Italien

Technische gegevens

Technische gegevens Digitale audio cassette (DAT) Roterende kop Standaard: 120 minuten Lange speelduur: 240 minuten Standaard: 8,15 mm/sek. Lange speelduur: 4,075 mm/sek. Standaard: 2000 toeren/minuut Lange speelduur: 1000 toeren/minuut 13,6 µm (20,4 µm) 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz 2 kanalen, stereo Standaard: 16 bits lineair Lange speelduur: 12 bits niet-lineair Standaard: 2 - 22.000 Hz (±0,5 dB) Lange speelduur: 2 - 14.500 Hz (±0,5 dB) 90 dB of beter (standaard en lange speelduur) 90 dB of beter (standaard en lange speelduur) Totale harmonische vervorming* Standaard: minder dan 0,005% (1 kHz) Lange speelduur: minder dan 0,008% (1 kHz) Snelheidsfluktuaties Beneden meetbare limiet (±0,001%, gewogen pieknivo) * Bij analoog ingangssignaal, met de SMF funktie uitgeschakeld. Aansluiting Stekkerbus(sen) Ingangsimpedantie Nominaal ingangsnivo 47 kohm –4 dBs — — 75 ohm 0,5 Vt-t Uitgangen Aansluiting ANALOG DIGITAL OPTICAL Optische aansluiting PHONES (hoofdtelefoon) Stereoklinkstekkerbus Algemeen gedeelte Stroomvoorziening Land van aankoop Canada Europa Stroomverbruik Afmetingen (b/h/d) Gewicht Nominaal uitgangsnivo Stekkerbus(sen) Tulpstekkerbussen Ingangsimpedantie 470 ohm — 100 ohm –4 dBs (golflengte 660 nm) Stroomvereiste Overige informatie Bandopnamesysteem Type cassette Opnamekop Opnameduur (met DT-120 cassette) Bandloopsnelheid Toerental koppencilinder Spoorbreedte Bemonsteringsfrekwenties Aantal kanalen D/A omzetting Frekwentiebereik* Signaal/ruisverhouding* Dynamisch bereik* Ingangen ANALOG Tulpstekkerbussen DIGITAL Optische OPTICAL aansluiting DIGITAL Tulpstekkerbus COAXIAL 22 NL Belastingsimpedantie 10 kohm of meer 1,2 mW 32 ohm 120 V wisselstroom, 60 Hz — 230 V wisselstroom, 50/60 Hz 30 watt Ca. 430 × 106 × 325 mm (zonder inbouwrek-aanpassing) Ca. 5,0 kg Bijgeleverd toebehoren Zie bladzijde 4. Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving. SBM (Super Bit Mapping) storingsonderdrukking De Super Bit Mapping onderdrukt tijdens analoge opname de ruis in het toonbereik waarbinnen het menselijk oor het meest gevoelig is voor bijgeluiden, en verbetert daarmee het hoorbaar dynamisch bereik van het opgenomen signaal in hoge mate. Precisie pulssignaal analoog-digitaal omzetter Dit DAT deck maakt gebruik van een pulssignaal digitaal-analoog omzetter en een decimeringsfilter om het analoge signaal om te zetten in een gekwantificeerd 24-bit digitaal signaal. Het deck en de DAT cassettes maken, net zoals compact discs, gebruik van 16-bit kwantificering, maar de extra 8 bits geven een nauwkeuriger kwantificering en meer signaalinformatie met minder kwantificeringsruis, vergeleken met 16-bit kwantificering. Tijdens omzetting van de 24-bit gegevens naar het 16-bit digitale opnamesignaal zorgt de SBM funktie voor verbetering van de geluidskwaliteit door het weer toevoegen van de 4-bit signaalinformatie, die anders bij een gewoon 16-bit signaal verloren zou gaan. 3-858-189-42(1)

Overige informatie Ruisnivo (dB) Aanpassing aan de gevoeligheid van het menselijk gehoor Bij het weer samenvoegen van de signaalinformatie volgt de SBM funktie de principes van het menselijk gehoor. Meestal wordt het bereik van het menselijk gehoor beschouwd als liggend tussen de 20 Hz en 20 kHz; het meest gevoelig is het gehoor echter tussen de 3 kHz en 4 kHz, en onder en boven dit bereik is het oor minder gevoelig. Dit geldt voor alle geluid en dus evenzeer voor de kwantificeringsruis. Door de ruis binnen dit specifieke bereik te onderdrukken, kunnen geluidssignalen zodanig worden opgenomen dat er een rijker, dynamischer geluidsweergave mogelijk is dan bij ruisonderdrukking die in gelijke mate wordt toegepast over het gehele bereik van het menselijke gehoor. Ruisomvormingsfilter De SBM funktie maakt gebruik van een ruisomvormingsfilter (zie afb. A) met een frekwentierespons overeenkomend met die van het menselijk gehoor, voor het onderdrukken van kwantificeringsruis binnen het kritieke frekwentiebereik en voor het terugvoeren van de kwantificeringsfout (die gewoonlijk verloren gaat) naar het ingangssignaal, waarbij de bit-informatie aan het lage uiteinde weer met de bit-informatie aan het hoge uiteinde wordt samengevoegd. 16-bit SBM output 24-bit informatie Afbeelding B toont de verbetering in het ruisnivo van de kwantificering, wanneer de SBM funktie is ingeschakeld (theoretische waarden). Bij een ruisnivo van 0 dB met de SBM schakelaar op “OFF” bedraagt de verbetering in het ruisnivo voor de bemonsteringsfrekwenties onder de 3 kHz meer dan 10 dB wanneer de SBM funktie wordt ingeschakeld. 25 20 15 10 5 0 -5 -10 Afb. B Afb. A Audioaansluitsnoer Ruisomvormingsfilter / / 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 15k Bemonsteringsfrekwentie (Hz) 16-bit SBM uitgangssignaal SBM AAN SBM UIT De SBM funktie is alleen werkzaam tijdens opname. De verbetering in geluidskwaliteit die de SBM funktie bewerkstelligt is ook tijdens weergave duidelijk hoorbaar ongeacht de stand van de SBM schakelaar en het DAT deck dat wordt gebruikt. Overzicht van het ééngeneratie kopieersysteem (Serial Copy Management System) Dit digitale audio-cassettedeck werkt volgens het zgn. “Serial Copy Management System” (SCMS). Dit ééngeneratie kopieersysteem zorgt dat via de digitale ingangsaansluitingen van het DAT slechts een eerste digitale kopie van voorbespeelde cassettes e.d. mogelijk is. Het onderstaande schema toont de mogelijkheden en beperkingen van dit systeem: 1 Opnemen van een digitale geluidsbron (compact discs, voorbespeelde minidiscs of DAT cassettes) op een DAT cassette of een minidisc is mogelijk via de digitale ingangsaansluitingen van het DAT deck of de minidiscrecorder. U kunt echter deze zelf digitaal opgenomen DAT cassette of minidisc NIET kopiëren op een andere DAT cassette of minidisc via de digitale ingangsaansluitingen van het DAT deck of de minidisc-recorder. Weergave DAT cassettedeck Optische kabel of coaxiale digitale aansluitkabel Opname DAT cassette of minidisc Opname Compact disc speler v v DAT cassettedeck of minidisc-recorder Minidisc-speler DAT cassettedeck of Weergave minidisc-recorder Digitale uitgangsaansluiting Analoge (conventionele) uitgangsaansluitingen Optische kabel of coaxiale digitale aansluitkabel Digitale ingangsaansluiting DAT cassettedeck of minidisc-recorder Digitale uitgangsaansluiting Digitale ingangsaansluiting Eerste generatie DAT cassette of minidisc opgenomen via de digitale ingang/uitgang Analoge (conventionele) ingangsaansluitingen 23 NL 3-858-189-42(1)