Views
8 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Italien

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Italien

Tillämpning av

Tillämpning av principen för människans hörsel SBM-funktionen tillämpar principen för människans hörsel vid återintegreringen av signalinformationen. Det mänskliga örats hörbara område anses allmänt vara mellan 20 Hz och 20 kHz, men dess känslighet är störst i området mellan 3 kHz och 4 kHz och lägre för frekvenser över och under detta område. Denna princip gäller även för kvantiseringsbrus. Genom att minska kvantiseringsbruset i detta område går det att spela in signalerna så att ljudet blir mer expansivt än vad som är möjligt med en jämn brusreducering över hela det hörbara området. Övrigt Brusformningsfiltret Insignal med 24- bitsinformation 25 20 15 Brus 10 nivå 5 (dB) 0 -5 -10 22 S SBM-funktionen använder ett brusformningsfilter (se Fig. A) vars frekvenskurva liknar det mänskliga örats för att minska kvantiseringsbruset inom det allra känsligaste frekvensområdet och för att mata tillbaka kvantiseringsfelet (som vanligtvis går förlorat) till insignalen och återintegrera informationen i det låga bitområdet med informationen i det höga bitområdet. Fig. A / Brusformningsfilter / 16-bits SBMutsignal Fig. B visar förbättringen i kvanitiseringsbrusnivån när SBM-omkopplaren är påslagen (teoretiska värden). Givet en brusnivå på 0 dB när SBM-omkopplaren är frånslagen, överstiger brusnivåförbättringen 10 dB för samplingsfrekvenser under 3 kHz när SBM-funktionen är inkopplad. Fig. B 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 15k Samplingsfrevens (Hz) SBM PÅ SBM AV SBM-funktionen fungerar bara under inspelning. Ljudförbättringen tack vare SBM-funktionen hörs dock vid avspelningen oavsett vilket läge SBM-omkopplaren står i eller vilket DAT-däck som används. Vägledning för digital seriekopiering Detta DAT-däck använder sig av skyddskretsen mot digital seriekopiering (Serial Copy Management System, SCMS), vilket möjliggör endast engenerations, digitala kopior av digitalt material via de digitala in/ utgångarna på detta däck. Den nedanstående illustrationen beskriver digital och analog kopiering via de digitala och analoga in/utgångarna på detta DAT-däck. 1 Det är möjligt att spela in digitalt material (från en CDskiva, en förinspelad MD-skiva eller ett DAT-band) på ett DAT-band eller på en inspelningsbar MD-skiva via den digitala ingången på DAT-däcket eller MD-spelaren. Observera emellertid att det inte är möjligt att göra en kopia av DAT-bandet eller MD-skivan ifråga på ett annat DAT-band eller en annan inspelningsbar MD-skiva via den digitala ingången på DAT-däcket eller MD-spelaren. Ljudåtergivning DAT-däck Optisk kabel eller koaxialkabel Inspelning DAT-band eller MDskiva Bandavspelning/ skivspelning Inspelning Digital utgång Optisk kabel eller koaxialkabel Digital ingång CD-spelare DAT-däck eller MD-spelare v v DAT-däck eller MD-spelare DAT-däck eller MD-spelare MD-spelare Digital utgång Digital ingång DAT-band eller MD-skiva med en förstagenerations, digital kopia inspelad via digitala ut/ ingångar Linjeutgångar (analoga) Ljudkablar Linjeingångar (analoga) 3-858-189-42(1)

Övrigt 2 Det är möjligt att spela in ljudåtergivningen från en digital satellitmottagare på ett DAT-band eller en inspelningsbar MD-skiva via den digitala ingången på ett DAT-däck eller en MD-spelare med en samplingsfrekvens på 32 kHz eller 48 kHz. Det inspelade materialet på detta DAT-band eller denna MD-skiva kan sedan spelas in (engenerations kopiering) på ett annat DAT-band eller en annan inspelningsbar MD-skiva via den digitala ingången på DAT-däcket eller MD-spelaren för att skapa en andragenerations, digital kopia. Ytterligare kopiering av denna digitala inspelning på ett DAT-band eller en inspelningsbar MD-skiva är endast möjlig via de analoga linjeingångarna på DAT-däcket eller MD-spelaren. 3 Ett DAT-band eller en inspelningsbar MD-skiva med analogt material, som spelats in via de analoga linjeingångarna på ett DAT-däck eller en MD-spelare, kan kopieras till ett annat DAT-band eller en annan inspelningsbar MD-skiva via den digitala utgången på DAT-däcket eller MD-spelaren. Observera emellertid att det inte är möjligt att göra en andragenerations, digital kopia av detta DAT-band eller denna MD-skiva via den digitala utgången på DAT-däcket eller MD-spelaren. Ljudåtergivning Radiomottagare Skivspelare CD-spelare Ljudåtergivning Satellitmottagare Kassettdäck Mikrofonförstärkare Optisk kabel eller koaxialkabel Digital utgång DAT-däck MD-spelare Inspelning DAT-band eller MD-skiva Bandavspelning/ skivspelning Optisk kabel eller koaxialkabel Inspelning DAT-band eller MD-skiva Bandavspelning/ skivspelning Optisk kabel eller koaxialkabel Digital utgång Inspelning Digital ingång DAT-däck eller MD-spelare v v DAT-däck eller MD-spelare DAT-däck eller MD-spelare v v DAT-däck eller MD-spelare DAT-däck eller MD-spelare Digital ingång DAT-band eller MD-skiva med en förstagenerations, digital kopia inspelad via digitala ut/ ingångar Digital utgång Digital ingång DAT-band eller MD-skiva med en andragenerations, digital kopia inspelad via digitala ut/ ingångar Linjeutgångar (analoga) Ljudkablar Linjeingångar (analoga) Inspelning DAT-band eller MD-skiva Bandavspelning/ skivspelning DAT-band eller MD-skiva Bandavspelning/ skivspelning Optisk kabel eller koaxialkabel Ljudkablar Optisk kabel eller koaxialkabel Inspelning Digital utgång DAT-däck eller MD-spelare v v DAT-däck eller MD-spelare DAT-däck eller MD-spelare v v DAT-däck eller MD-spelare Linjeutgångar (analoga) Linjeingångar (analoga) DAT-band eller MDskiva med en analog kopia inspelad via analoga ut/ingångar Digital utgång Digital ingång DAT-band eller MDskiva med en förstagenerations, digital kopia inspelad via digitala ut/ingångar Linjeutgångar (analoga) Ljudkablar Digital ingång Linjeingångar (analoga) DAT-däck eller MD-spelare 23 S 3-858-189-42(1)