Views
9 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Néerlandais

POWER POWER TIMER REC

POWER POWER TIMER REC OFF PLAY TIMER REC OFF PLAY AUTO AUTO RENUMBER RENUMBER START ID REHEARSAL START ID REHEARSAL WRITE WRITE ERASE ERASE MODE RESET MARGIN RESET MODE RESET MARGIN RESET OPEN/CLOSE AMS OPEN/CLOSE AMS ANALOG OPTICAL COAXIAL ANALOG OPTICAL COAXIAL INPUT • INPUT • 48 kHz 44.1 kHz LONG 48 kHz 44.1 kHz LONG REC MODE STANDARD • REC MODE STANDARD • • • • • SBM ON OFF REC MUTE REC SBM ON OFF REC MUTE REC • • • 3 1 REC LEVEL 5 4 • 0 PHONES • L PHONE LEVEL 0 6 10 R 2 8 • • • • 7 • 9 • 10 REC LEVEL L R 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0 10 PHONES PHONE LEVEL • • • • • 0 • • • • 10 Bediening voor het opnemen § ≠ ± 0 ) R g p · P r REC MUTE R · P Opnemen met een audioschakelklok (Schakelklokopname) § ≠ ± 0 ) R g p · P r TIMER p 12 NL 1 Druk tijdens opname of in de opnamepauzestand op de REC MUTE R toets bij het punt waar u een gedeelte met gedempt geluid wilt inlassen. Het deck voegt een pauze in op de band, terwijl de aanduiding “REC” in het uitleesvenster knippert. Vervolgens blijft de aanduiding “REC” branden en komt het deck in de opnamepauzestand te staan. Inlassen van een stille passage van langer dan 4 sekonden Houd tijdens opname de REC MUTE R toets net zolang ingedrukt als u het gedempt gedeelte wilt laten duren. Na ongeveer 4 sekonden begint de “REC” aanduiding sneller te knipperen en verschijnt de verstreken tijd na indrukken van de REC MUTE R toets in het uitleesvenster. Na het loslaten van de REC MUTE R toets blijft de “P” aanduiding in het uitleesvenster branden en komt het DAT deck in de opnamepauzestand te staan. 2 Druk op de P pauzetoets of de · weergavetoets om de opname te hervatten. Het deck begint dan weer met opnemen. Opmerking Als u aan het begin van de band geen gedempt gedeelte invoegt, kan dit het onmogelijk maken om een begincode te verplaatsen of te wissen (zie blz. 16), aangezien de begincode zal worden aangebracht binnen 2 sekonden na het begin van de band. Door het aansluiten van een audio-schakelklok (niet bijgeleverd) op uw DAT deck, kunt u het deck (ook tijdens uw afwezigheid) laten starten en stoppen met opnemen op van tevoren ingestelde tijdstippen. Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van de schakelklok. • • • • • • • • 1 Volg de aanwijzingen van 1 t/m 7 onder “Opnemen op een DAT cassette” op blz. 6 en 7. 2 • Om de begintijd voor het opnemen in te stellen, drukt u op de p toets. • Om alleen de eindtijd voor het opnemen in te stellen, volgt u voor de opnamestart de aanwijzingen 8 en 9 onder “Opnemen op een DAT cassette” op blz. 7. • Om de begin- en eindtijd voor het opnemen in te stellen, drukt u op de p toets. 3 Zet de TIMER schakelaar op het deck in de “REC”stand. 4 Stel de schakelklok op de gewenste begintijd en/ of eindtijd in. • Als u op de schakelklok de begintijd voor het opnemen hebt ingesteld, zal het DAT deck automatisch worden uitgeschakeld. Bij het bereiken van de ingestelde begintijd wordt het DAT deck ingeschakeld en begint dan na ongeveer 10 sekonden met opnemen. • Als u alleen de eindtijd voor het opnemen hebt ingesteld en reeds met opnemen bent begonnen, gaat het DAT deck door met opnemen tot de door u ingestelde eindtijd; bij het bereiken daarvan stopt het deck en wordt dan uitgeschakeld. • Als u zowel de begintijd als de eindtijd voor het opnemen hebt ingesteld, wordt het DAT deck uitgeschakeld. Bij het bereiken van de begintijd wordt het deck ingeschakeld en begint na ongeveer 10 sekonden met opnemen. Op de ingestelde eindtijd stopt het deck met opnemen en wordt dan uitgeschakeld. 5 Na afloop van het gebruik van de schakelklok, zet u de TIMER schakelaar van het DAT deck terug in de “OFF” stand. Opmerkingen • Als u de TIMER schakelaar in de “REC” stand laat staan, zal het DAT deck de volgende keer dat u het inschakelt, weer automatisch beginnen met opnemen. • Tijdens het opnemen met de schakelklok (d.w.z. zolang de TIMER schakelaar in de “REC” stand staat), zal de automatische terugspoelfunktie (zie blz. 14) niet werken, ook al wordt tijdens het opnemen het einde van de band bereikt. Dit dient om te voorkomen dat het deck onbedoeld doorgaat met opnemen over eerder opgenomen materiaal. 3-858-189-42(1)

POWER TIMER REC OFF PLAY AUTO RENUMBER START ID REHEARSAL WRITE ERASE MODE RESET MARGIN RESET OPEN/CLOSE AMS ANALOG OPTICAL COAXIAL INPUT • 48 kHz 44.1 kHz LONG REC MODE STANDARD • • • SBM ON OFF REC MUTE REC • • 3 REC LEVEL 5 4 PHONES L PHONE LEVEL 0 R 2 8 1 • • 0 • • 6 10 • • 7 9 • • 10 Bediening voor het afspelen Bediening voor het afspelen Zie voor de basisbediening voor weergave blz. 8. Aanduidingen in het uitleesvenster In het uitleesvenster kunnen de volgende tijdsaanduiding verschijnen: • totale speelduur • verstreken speelduur van het weergegeven muziekstuk • resterende speelduur op de cassette • verstreken speelduur van de cassette g MODE RESET § ≠ ± • • 0 ) p · P r Aangeven van de totale speelduur, de verstreken speelduur van een muziekstuk, de resterende speelduur op de cassette en de verstreken speelduur van de cassette Druk op de MODE toets (of de COUNTER MODE toets op de afstandsbediening). Telkens wanneer u op deze toets drukt, verspringt de aanduiding in het uitleesvenster als volgt: • • R Terugstellen van de speelduur van de cassette Druk op de RESET toets (of de COUNTER RESET toets op de afstandsbediening). Opmerkingen • Bij sommige typen voorbespeelde cassettes is het mogelijk dat bij het begin van de band de aanduiding “BB” even kort in het uitleesvenster verschijnt. • De verstreken speelduur van het weergegeven muziekstuk zal niet worden aangegeven in de volgende gevallen: — bij starten van de weergave ergens middenin een muziekstuk — tijdens terugspoelen • Bij standaard weergavesnelheid zal de resterende speelduur op de cassette pas ongeveer 16 sekonden na het starten van de weergave verschijnen. • De in het uitleesvenster aangegeven resterende speelduur kan iets afwijken van de werkelijk resterende speelduur, afhankelijk van het type cassette. Als de aanduiding “EMPHASIS” in het uitleesvenster verschijnt Dit betekent dat het deck bezig is een digitaal signaal met benadrukking (van de hoge tonen) op te nemen. Deze benadrukte signalen worden bij weergave automatisch tot het oorspronkelijke nivo teruggebracht, ter onderdrukking van de bandruis. Totale speelduur ABS TIME 8 m 20 s Indrukken√ Verstreken speelduur van het weergegeven PGM TIME 3 m 15 s Indrukken √ Resterende speelduur op de cassette REMAINING 1 h 00 m Bij het afspelen van voorbespeelde cassettes wordt de resterende speelduur tot het eind van het opgenomen gedeelte aangegeven. Indrukken √ Verstreken speelduur van de cassette 5 m 19 s muziekstuk Indrukken 13 NL 3-858-189-42(1)