Views
8 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Néerlandais

Alfabetiskt register

Alfabetiskt register Alfabetiskt register A Absoluttid 13 Absoluttidens kodning på ett DAT-band 9 AMS (musiksökning) 14 Anslutningarna 4 B, C Bandavspelning 8 Bandhastighet (normalfart/ halvfart) 11 Batterier 4 Batteriernas isättning i fjärrkontrollen 4 Blanka bandavsnitt 9, 10 D, E, F, G, H Delkoder 15 Delkoden start ID 15 Automatisk kodning av delkoden start ID under pågående inspelning 16 Exakt kodning av delkoden start ID 17 Fininställning av delkodens start ID läge 17 Manuell kodning av delkoden start ID under pågående inspelning 16 Radering av delkoden start ID 17 Direktval 14 Diskantförstärkning 9, 13 I, J, K, L Inspelning på DAT-band 6 Inspelningsblockering 12 M, N MARGIN (indikering) 10 Meddelanden i teckenfönstret 19 Melodinummer 5, 18 Musiksökning 14 O Omnumrering 18 P, Q Provuppspelning 17 R S T Raderskydd 7 Rengöring (av DAT-däcket) 19 Rengöring (av bandhuvud och bandbana) 19 Repetering 14 Repetering av alla melodier 14 Repetering av en enda melodi 14 SBM-funktionen 11, 21 SCMS (skydd mot digital seriekopiering) 22 Snabbsökning efter blanka bandavsnitt 10 Tid som gått i ett musikstycke 13 Tid som gått på bandet 13 Timerstyrd bandavspelning 15 Timerstyrd inspelning 12 Tysta bandavsnitt 9, 12 U, V, W, X, Y, Z Utstyrning av inspelningsnivå 10 Å, Ä, Ö Återstående tid på bandet 13 Reglagen, och deras benämningar Knappar/tangenter CLEAR (används vid direktval) 14 COUNTER MODE (ändring av visningssätt i teckenfönstret) 13 COUNTER RESET (nollställning av tid som gått på bandet) 13 MARGIN RESET (nollställning av utstyrningsmarginal) 10 MODE (ändring av visningssätt i teckenfönstret) 13 OPEN/CLOSE § (kassettfacksöppnare) 6 - 8 r REC (inspelningstangent) 7 REC MUTE R (inspelningsblockering) 12 REPEAT (repetering) 14 RESET (nollställning av tid som gått på bandet) 13 START ID AUTO (automatisk kodning av delkoden start ID) 15 START ID ERASE (radering av delkoden start ID) 17 START ID REHEARSAL (provuppspelning) 16, 17 START ID RENUMBER (omnumrering) 18 START ID WRITE (manuell kodning av delkoden start ID) 15, 16 p (stopptangent) 7, 8, 12 · (bandavspelningstangent) 7, 8, 10, 12, 14, 15 0/) (snabbspolningstangenter) 7, 8, 10, 16 P (paustangent) 7, 10, 12, 15 ≠/± (musiksökningstangenter) 8, 14 Väljare/omkopplare INPUT (insignalväljare) 6 POWER (strömbrytare) 6, 8 REC MODE (val av normalfart/halvfart) 11 SBM (superbitmappningsfunktionen) 11 TIMER (omkopplare för timerstyrd inspelning/ bandavspelning) 12, 15 Reglage PHONE LEVEL (hörlursnivå) 8 REC LEVEL (inspelningsnivå) 10 In/utgångar/uttag ANALOG IN (linjeingångar, analoga) 4, 6 ANALOG OUT (linjeutgångar, analoga) 4 DIGITAL COAXIAL IN (digital ingång) 4, 6 DIGITAL OPTICAL IN (digital ingång) 4, 6 DIGITAL OPTICAL OUT (digital utgång) 4 PHONES (hörlursuttag) 8 24 S 3-858-189-41(1)

Alfabetiskt register 25 S 3-858-189-41(1)